Martwicze uszkodzenie skóry i tkanki podskórnej przedramienia jako powikłanie założonej kaniuli dożylnej – opis przypadku

Necrotic damage of the skin and subcutaneous tissue of the forearm complicating founded intravenous cannula – a case report

Dariusz Bazaliński1, 2 | Jacek Krzanowski3 | Maria Kózka4 | Andrzej Pluta3

1 Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego
2 Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego
3 Oddział Hematologii Szpitala Specjalistycznego Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. ks. B. Markiewicza w Brzozowie
4 Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie

Dariusz Bazaliński Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Wydziału Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski, al. mjr. W. Kopisto 2a, 35-310 Rzeszów, Tel.: (17) 872 11 11

Wpłynęło: 15.05.2016

Zaakceptowano: 20.06.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/LR2016007

Leczenie Ran 2016;13(2):65–70

Streszczenie: Zapewnienie dostępu do żylnego układu krwionośnego to jedna z podstawowych procedur terapeutycznych stosowanych w opiece nad chorymi. Kaniule obwodowe umożliwiają podawanie drogą dożylną leków, krwi i jej składników. Pozostawienie kaniuli w naczyniu wiąże się z ryzykiem powikłań miejscowych i ogólnych. Do najczęstszych zalicza się: miejscowy obrzęk, stan zapalny oraz zakażenie krwi związane z obecnością cewnika. Celem pracy było przedstawienie postępowania terapeutycznego u pacjenta z martwiczym uszkodzeniem skory i tkanki podskórnej przedramienia jako powikłania założonej kaniuli dożylnej.

Słowa kluczowe: dostęp dożylny, rana przedramienia, zaburzenia odporności

Abstract: Providing access to the venous blood system is one of the basic therapeutic procedures used in the care of patients. The cannulas allow intravenous administration of drugs, blood and its components. Leaving the cannula in a vessel creates the risk of local and systemic complications. The most common types of complications include localized swelling, inflammation and catheter related blood stream infection. This paper describes the therapeutic management of a patient with necrotic damage of the skin and subcutaneous tissue of the forearm which occurred as a result of complications resulting from an intravenous cannulation.

Key words: damage of forearm, immune disorders, intravenous access