Medycyna Beduińska

Bedouin medicine

Kinga Spyrka

 

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie,
ul. Armii Krajowej 13/15,
42-200 Częstochowa,
tel.: +48 34 378 41 00,
e-mail: ikingaxd@gmail.com

Wpłynęło: 02.10.2022

Zaakceptowano: 21.10.2022

DOI: dx.doi.org/10.15374/FLR2022019

ForumLeczenia Ran 2022;3(4):153–161

Streszczenie: Medycyna Beduińska kształtowała się przez stulecia, będąc pod wpływem wielu kultur i cywilizacji. Beduińska tradycyjna medycyna ludowa opiera się na przekonaniu, że wszystko, co dzieje się z człowiekiem, zarówno dobre, jak i złe, stanowi wolę Allaha. Według Beduina tak zdrowie, jak choroba są uwarunkowane od Allaha, z pomocą naturalnych i nadprzyrodzonych mocy stworzonych przez niego. W pracy omówiono współczesną medycynę beduińską, wierzenia, stosunek do lekarzy i zachodniej medycyny, opiekę zdrowotną oraz leczenie ran i chorób przez Beduinów.

Słowa kluczowe: leczenie ran, medycyna beduińska, medycyna Wschodu

Abstract: Bedouin medicine has evolved over centuries, and has been affected by various cultures and civilisations. Bedouin traditional folk medicine is based on the belief that everything which happens to a person, both good and bad, represents the will of Allah. According to the Bedouin, both health and illness are conditioned by Allah, facilitated by the natural and supernatural powers created by Him. The paper explores modern Bedouin medicine, beliefs, attitudes towards doctors and the Western medicine, health care, as well as the treatment of wounds and diseases as practised by the Bedouin.

Key words: bedouin medicine, Eastern medicine, wound management