Metabolizm białka u chorych oparzonych

Protein metabolism in the patients with thermal injury

Marek Kucharzewski1 | Ireneusz Ryszkiel 2 | Katarzyna Wilemska-Kucharzewska3 | Ewa Rojczyk-Gołębiewska4 | Artur Pałasz4

1 Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu

2 NZOZ Nova-Med w Żorach

3 Oddział Chorób Wewnętrznych Szpitala Czeladź PZZ OZ w Będzinie

4 Zakład Histologii Katedry Histologii i Embriologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

⇒ Marek Kucharzewski Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Zabrzu, ul. Jordana 19, 41-808 Zabrze, Tel./Fax: (32) 272 22 01

Wpłynęło: 25.07.2014

Zaakceptowano: 21.08.2014

DOI: dx.doi.org/10.15374/LR2014014

Leczenie Ran 2014;11(3):91–96

Streszczenie: Oparzenia termiczne wywołują głębokie i długotrwałe zmiany w metabolizmie organizmu, polegające głównie na zwiększeniu tempa przemiany materii. Obserwuje się nasilenie zarówno anabolizmu, jak i katabolizmu białka – intensywnie syntezowane są białka ostrej fazy w wątrobie, a równocześnie mięśnie szkieletowe ulegają rozpadowi. Zwiększa się także wydzielanie mocznika oraz intensywność procesu glukoneogenezy. Chorzy z ciężkimi oparzeniami mają wysokie zapotrzebowanie energetyczne i konieczne jest prowadzenie u nich zbilansowanej diety o dużej zawartości białka i węglowodanów. Szeroko stosuje się też leczenie farmakologiczne modulujące procesy metabolizmu białka.

Słowa kluczowe: białko, metabolizm, oparzenie termiczne

Abstract: Thermal injury provokes deep and long-lasting changes in the metabolism of the organism consisting mainly of the metabolism rate increase. Intensification of both anabolism and catabolism is observed – acute phase proteins are intensively synthesized in the liver and simultaneously skeletal muscle disintegrate. There is also an increase of urea secretion and of gluconeogenesis process intensity. Patients with severe burns have high energy requirements and require a well-balanced diet with a high content of protein and carbohydrates. Pharmacological treatments modulating protein metabolism are also broadly used.

Key words: metabolism, protein, thermal injury