Miejsce toksyny botulinowej w terapii blizn

Botulinum toxin for therapy and prevention of scars

Rafał Reguła1 | Joanna Kempa2 | Joanna Piątek3 | Marek Kucharzewski1, 4

ORCID*: 0000-0001-9234-8562 | 0000-0001-6420-8159 | 0000-0003-4167-8064 |0000-0001-7950-679X

1 Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
2 Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Anatomii Opisowej i Topograficznej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
3 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
4 Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich

Rafał Reguła Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Jordana 19, 41-808 Zabrze, Tel.: 32 272 22 01, e-mail: r.regula@gmail.com

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 21.12.2018

Zaakceptowano: 03.01.2019

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2018018

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2018;6(4):115–120

Streszczenie: Toksyna botulinowa w izoformie A (BTXA) jest od lat stosowana w zabiegach estetycznych – w celu redukcji zmarszczek poprzez osłabienie działania neurotransmiterów w złączu nerwowo-mięśniowym. Jednak posiada ona także inne właściwości, które mogą być wykorzystywane między innymi w terapii blizn. W badaniach in vitro wykazano, że BTXA hamuje namnażanie fibroblastów, ogranicza ich żywotność i moduluje ekspresję genów odpowiedzialnych za powstawanie macierzy zewnątrzkomórkowej, co przekłada się na redukcję blizn przerosłych i keloidów. Autorzy przedstawili w pracy możliwość zastosowania botuliny w leczeniu blizn. W różnorodnych seriach przypadków i badaniach oceniano przydatność toksyny botulinowej zarówno w leczeniu blizn przerosłych oraz keloidów, jak i w prewencji ich powstawania. Dowiedziono, że zastosowanie małych dawek BTXA w okresie okołooperacyjnym umożliwia redukcję blizny i poprawę jej efektu estetycznego, a podanie botuliny, szczególnie jako elementu bardziej złożonego leczenia, cechuje się skutecznością w terapii już powstałych nieprawidłowych blizn. Dostępne dowody wskazują na skuteczność BTXA w leczeniu blizn, choć dalsze badania są konieczne, aby ustalić dokładne wskazania i schematy jej używania.

Słowa kluczowe: blizny przerosłe, keloidy, rany, toksyna botulinowa

Abstract: For many years esthetic medicine has successfully used botulinum toxin type A (BTXA) for wrinkle reduction, as it weakens the action of neurotransmitters in the neuromuscular junction. Thanks to its other properties it can also be used in treatment of scars. In vitro studies showed that BTXA inhibits fibroblast proliferation, viability and modulates the expression of genes responsible for the formation of the extracellular matrix, thus reducing hypertrophic scars and keloids. The Authors present the many uses of botulinum toxin in treatment of scars. Numerous cases and research proved the efficacy of botulinum toxin both in the treatment and prevention of hypertrophic scars and keloids. Research proves that the use of small doses of BTXA in the perioperative period reduces scars and increases their overall esthetics. Botulinum toxin, is effective in treating already existing abnormal scars, especially when used as an element of a more complex treatment schemes. The available evidence proves the efficacy of BTXA in the treatment of scars, although further research is needed in order to establish optimal treatment indications and protocols.

Key words: botulinum toxin, hypertrophic scars, keloids, wounds