Miód w leczeniu ran

Honey in wound healing

Kinga Spyrka1, 2 | Jakub Brela1, 2 | Maja Figura2 | Iwona Grabowska2 | Katarzyna Abramowska2 | Beata Obałek2

ORCID*: 0000-0003-4897-8000 | 0000-0003-4384-082X | 0009-0007-7300-0748 | 0009-0000-2876-0624 | 0009-0000-4349-9807 | 0009-0001-4252-9653

1 Collegium Medicum im. dr. Władysława Biegańskiego Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie
2 Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich

Kinga Spyrka
Collegium Medicum im. dr. Władysława Biegańskiego,
Uniwersytet im. Jana Długosza w Częstochowie,
ul. Jerzego Waszyngtona 4/8,
42-200 Częstochowa,
tel.: +48 34 378 41 00,
e-mail: ikingaxd@gmail.com

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 03.04.2023

Zaakceptowano: 19.04.2023

DOI: dx.doi.org/10.15374/FLR2023007

Forum Leczenia Ran 2023;4(2):41–46

Streszczenie: Historia miodu sięga najdawniejszych czasów. Pierwsze rysunki naskalne ukazują zainteresowanie człowieka pozyskaniem miodu. Miód w starożytnych cywilizacjach stanowił element diety, kuracji, obrzędów religijnych, a także uważany był za towar ekskluzywny. Miód od zawsze służył jako lekarstwo na różne schorzenia i do dziś jest podstawą tak diety, jak i kultury wielu plemion. Przeprowadzone badania wskazują na istotną rolę miodu medycznego w dobie antybiotykoodporności. W niniejszej pracy omówiono historię stosowania miodu w medycynie.

Słowa kluczowe: leczenie ran, miód, składniki pochodzenia naturalnego

Abstract: The history of honey dates back to the most ancient times. Even the first cave drawings show that humans were keen to obtain honey. In ancient civilisations, honey constituted part of the diet, treatments, religious rites, although it was also considered an exclusive commodity. Honey has always been used as a remedy for a variety of ailments, and remains a cornerstone of both the diet and culture of many tribes to this day. Furthermore, the conducted studies demonstrate the significant role of medicinal honey in the era of antibiotic resistance. This paper explores the history of medicinal applications of honey.

Key words: honey, ingredients of natural origin, wound healing