Naczyniaki i malformacje naczyniowe

Hemangiomas and vascular malformations

Weronika Jaroń1, 2 | Agata Mikołajczyk1 | Agnieszka Łątkowska1

ORCID*: 0000-0002-2279-7511 | 0000-0001-6587-6554 | 0000-0002-4242-3525

1 Klinika Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
2 Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej

Weronika Jaroń Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacji Narządów, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa, Tel.: 22 815 13 60, Fax: 22 815 14 50, e-mail: jaroweronika@gmail.com

* według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 20.10.2018

Zaakceptowano: 13.11.2018

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2018017

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2018;6(3):71–78

Streszczenie: Naczyniaki i malformacje naczyniowe należą do zmian wrodzonych o szerokiej gamie objawów klinicznych, wymagających zróżnicowanego leczenia. Przez lata ich klasyfikacja i leczenie ulegały zmianom. W niniejszej publikacji przedstawiono najnowszą klasyfikację i możliwości leczenia malformacji naczyniowych oraz naczyniaków.

Słowa kluczowe: malformacja limfatyczna, malformacja tętniczo-żylna, malformacja włosowata, malformacja żylna, naczyniak wczesnodziecięcy

Abstract: Hemangiomas and vascular malformations are congenital lesions with complex clinical presentations and treatment. Their classification and available treatment options have considerably changed throughout the years. In this article, we aim to review the classification, diagnosis and treatment of the main hemangiomas and vascular malformations.

Key words: arteriovenous malformation, capillary malformation, hemangioma juvenile, lymphatic malformation, venous malformation