Negative Pressure Wound Therapy (NPWT ) and its role in the treatment of infected wounds in orthopedic practice

Terapia podciśnieniowa ran (NPWT) i jej możliwości w leczeni u zakażonych ran na oddziałach ortopedycznych

Ireneusz Babiak

Ireneusz Babiak Center for Complex Rehabilitation, 12/14, Gąsiorowskiego Street, PL-05510 Konstancin-Jeziorna, Tel.: +48 22 703 04 34

Received: 05.12.2013

Accepted: 28.03.2014

DOI: dx.doi.org/10.15374/LR2014004

Leczenie Ran 2014;11(1):21–30

Abstract: Introduction Management of wounds accompanying open fractures as well as infected chronic requires complex inter-disciplinary approach. The aim of the study is to assess effectiveness of negative pressure wound therapy (NPWT) in treatment of excessive and/or infected wounds not suitable for microsurgical flaps managed or treated in orthopedic department lacking advanced reconstructive experience. Material and methods NPWT was used in therapy of 30 consecutive wounds in 29 patients. Wound healing and functional results were assessed after termination of the therapy. The average follow up was 3.5 years (range 3 to 6 years). Results and Conclusion NPWT contributed to complete wound healing without microsurgical flaps in 20 from 30 wounds and complete healing of skin grafts in 16 from 17 cases. NPWT allowed for salvage of 9 from 10 traumatized extremities with severe open IIIB and IIIC fractures, and complete healing of 5 from 10 chronic infected wounds. In wounds located within 3 diabetic foots only fair results were achieved.

Key words: chronic wounds, Negative Pressure Wound Therapy, tissue regeneration, traumatic wounds, V.A.C.-therapy

Streszczenie: Wstęp Leczenie ran towarzyszących złamaniom otwartym oraz zakażonych ran przewlekłych wymaga postępowania kompleksowego i interdyscyplinarnego. Celem pracy jest ocena skuteczności terapii podciśnieniowej (ang. Negative Pressure Wound Therapy – NPWT) w leczeniu rozległych i/lub zakażonych ran, nie kwalifikujących się do pokrycia płatem mikrochirurgicznym lub leczonych na oddziale ortopedycznym bez doświadczenia w zaawansowanych technikach chirurgii rekonstrukcyjnej. Materiał i metody Terapię podciśnieniową (NPWT) zastosowano w leczeniu 30 ran u 29 chorych. Wygojenie rany i wyniki funkcjonalne oceniano po zakończeniu terapii. Okres obserwacji wynosił od 3 do 6 lat, średnio 3,5 roku. Wyniki i Wnioski Terapia podciśnieniowa (NPWT) przyczyniła się do całkowitego wygojenia 20 z 30 ran bez użycia płata mikrochirurgicznego oraz do pełnego wgojenia 16 z 17 przeszczepów skóry pośredniej grubości. Terapia podciśnieniowa pozwoliła na uratowanie 9 z 10 z kończyn ze złamaniami otwartymi IIIB i IIIC oraz pełne wyleczenie 5 z 10 zakażonych ran przewlekłych. W trzech ranach stopy w przebiegu cukrzycy uzyskano częściowe wygojenie ran lub częściowe wgojenie przeszczepu skóry.

Słowa kluczowe: odbudowa tkanek, rany przewlekłe, rany urazowe, terapia podciśnieniowa; terapia V.A.C.