„Nic poniżej łokcia”. Część 2: znaczenie dla higieny rąk

Bare below the elbows”. Part 2: Importance for hand hygiene

Dorota Rożkiewicz1 | Emilia Szumska2 | Paulina Potocka1

1 Klinika Obserwacyjno-Zakaźna Dzieci Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
2 Medilab Sp. z o.o. w Białymstoku

Dorota Rożkiewicz Klinika Obserwacyjno-Zakaźna Dzieci, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny, ul. J. Waszyngtona 17, 15-274 Białystok, Tel.: 85 745 06 85, e-mail: dorota.rozkiewicz@umb.edu.pl

Wpłynęło: 30.07.2018

Zaakceptowano: 10.08.2018

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2018035

Forum Zakażeń 2018;9(3):135–142

Streszczenie:

Profilaktyka jest lepsza niż leczenie. Praktykowanie higieny rąk od dawna uważane jest za złoty standard w kontroli zakażeń, który pozwala na skuteczne zapobieganie ich powstawaniu w opiece zdrowotnej. Wiele czynników może potencjalnie wpływać na ryzyko skażenia rąk, na ich mycie oraz dezynfekcję. Niemniej jednak ciągle nie ma ostatecznej odpowiedzi na powiązanie z zakażeniami szpitalnymi wielu czynników, takich jak: pomalowane paznokcie, sztuczne paznokcie, długie paznokcie, noszenie pierścionków, zegarków na rękę, bransoletek lub długich rękawów. Opublikowano wiele badań na ten temat, lecz ich wyniki były częściowo sprzeczne. Niespójność dostępnych wyników znajduje odzwierciedlenie w zróżnicowanych zaleceniach dostępnych w aktualnych wytycznych dotyczących higieny rąk. Potrzeba zatem więcej danych, by określić rolę czynników ryzyka (pomalowane, sztuczne, długie paznokcie, zegarki, pierścionki, bransoletki, długi rękaw) w celu optymalizacji higieny rąk wśród pracowników ochrony zdrowia. Ważnym aspektem działań jest obniżenie liczby zakażeń szpitalnych oraz zidentyfikowanie możliwych wektorów transmisji bakterii z personelu medycznego.

Słowa kluczowe: bransoletki, długie paznokcie, długie rękawy, higiena rąk, krawaty, pierścionki, pomalowane paznokcie, sztuczne paznokcie, zegarki

Abstract:

Prevention is better than treatment. The practice of hand hygiene has been perceived as a gold standard for a long time and it stood the test of time as an infection control method by effectively preventing healthcare related infections. Many factors may potentially influence the risk of hand contamination as well as hand washing and decontamination. Nevertheless, determining the relation of many factors, such as manicured nails, artificial or long nails, bracelets and long sleeves with nosocomial infections has not yet been done. Many studies have been published concerning this issue, but their results were partially contradictory. Discrepancy of the available results is demonstrated in different recommendations regarding hand hygiene. More data is therefore needed to determine the role of risk factors (manicured, artificial and long nails, watches, rings, bracelets, long sleeves) in order to optimize hand hygiene of healthcare workers. The reduction of the number of nosocomial infections and identification of possible bacteria transmission vectors is crucial.

Key words: artificial nails, bracelets, hand hygiene, long nails, long sleeves, manicured nails, painted nails, rings, ties, wrist watches