Nose reconstruction – own experience

Rekonstrukcje nosa – doświadczenia własne

Vishal Mago

Department of Plastic Surgery, Bhagat Phool Singh Government Medical College for Women, Khanpur Kalan, Sonipat (Haryana), India

Received: 29.09.2015

Accepted: 15.10.2015

DOI : dx.doi.org/10.15374/ChPiO2015007

Chirurgia plastyczna i oparzenia 2015;3(3):117–120

Abstract: Disfiguration due to nasal defect causes serious effects on persons work and social life. Nose is a central and prominent feature of the face. This study outlines the role of forehead flap and local flaps in reconstruction of nasal defects over the last two years in the Department of Plastic Surgery of BPS Government Medical College for Women (Khanpur Kalan, Sonipat, India).

Key words: forehead flaps, local flaps, nose reconstruction

Streszczenie: Zniekształcenia nosa spowodowane chorobami wpływają na jakość życia społecznego i zawodowego osób chorych. W niniejszej pracy przedstawiono dwuletnie doświadczenia BPS Government Medical College for Women, w Khanpur Kalan (Indie), w rekonstrukcjach nosa z wykorzystaniem płatów czołowych i płatów miejscowych.

Słowa kluczowe: płaty czołowe, płaty miejscowe, rekonstrukcja nosa