NPWT – podciśnieniowa terapia leczenia ran: mechanizm działania i zalety metody. Praca przeglądowa

NPWT – negative pressure wound therapy: the mechanism of action and method advantages. A review paper

Julia M. Janeczko1 | Marta Zając2 | Rafał Słowiński2 | Katarzyna E. Bryś1 | Viktoria Maroz1 | Maria Karoń1

ORCID*: 0009-0003-6677-1297 | 0009-0004-8049-0253 | 0009-0002-0592-5021 | 0009-0006-7126-6350 | 0009-0007-5810-4514 | 0009-0003-4470-3744

1 Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
2 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie

Julia M. Janeczko
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
Wybrzeże Ludwika Pasteura 1,
50-367 Wrocław,
e-mail: julia@ev1.pl

 
 

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 28.07.2023

Zaakceptowano: 17.08.2023

DOI: dx.doi.org/10.15374/FLR2023014

Forum Leczenia Ran 2023;4(4):109–114

Streszczenie: Podciśnieniowa terapia leczenia ran (NPWT) to innowacyjna metoda leczenia, zdobywająca uznanie w ochronie zdrowia. Jej początki sięgają XIX wieku, kiedy niemiecki chirurg Friedrich von Esmarch wprowadził podciśnienie do chirurgicznych opatrunków. W latach 90. XX wieku rozwój technologiczny umożliwił komercjalizację urządzeń NPWT, skutecznych w leczeniu oparzeń, ran przewlekłych i uszkodzeń skóry. Terapia opiera się na tworzeniu podciśnienia za pomocą specjalnych opatrunków, poprawiając mikrokrążenie, dostarczając tlen i składniki odżywcze, usuwając płyny i toksyny, stymulując fibroblasty i syntezę kolagenu, przyspieszając gojenie się tkanek. Badania potwierdzają, że NPWT skraca czas gojenia, redukuje ryzyko infekcji i obniża koszty leczenia. Metoda wykorzystuje mechanizmy pierwotne, takie jak makrodeformacja i mikrodeformacja powierzchni rany, usuwanie płynów i stabilizacja środowiska rany. Szczególne miejsce w medycynie, także w Polsce, coraz częściej zajmuje ekonomia, a konkretnie redukcja kosztów leczenia. NPWT to nie tylko skuteczna terapia, ale także oszczędność ekonomiczna, skracająca czas hospitalizacji i redukująca powikłania. Analizy sugerują nawet 50% oszczędności w porównaniu z tradycyjnymi opatrunkami. Terapia może ograniczyć blizny przerostowe i poprawić jakość życia pacjentów. NPWT rozwija się technologicznie i ma potencjał zrewolucjonizowania dziedziny gojenia ran.

Słowa kluczowe: koszty medyczne, NPWT, rany, terapia podciśnieniowa, VAC

Abstract: Negative Pressure Wound Therapy (NPWT) is an innovative method of wound treatment gaining recognition in healthcare. Its origins date back to the 19th century, when a German surgeon – Friedrich von Esmarch, introduced negative pressure to surgical dressings. In the 1990s, technological development allowed for the commercialization of NPWT devices, which proved effective in treating burns, chronic wounds, and skin injuries. The therapy involves creating negative pressure with the use of specialized dressings. This, in turn, enhances microcirculation, delivers oxygen and nutrients, removes fluids and toxins, stimulates fibroblasts and collagen synthesis, and accelerates tissue healing. Research confirms that NPWT reduces healing time, lowers the risk of infections, and decreases treatment costs. The method leverages primary mechanisms, such as macro-deformation and micro-deformation of the wound surface, fluid removal, and wound environment stabilization. Cost-effectiveness, particularly reducing costs associated with treatment, is more and more significant in the area of medicine, including in Poland. Not only is NPWT an effective therapy, but also a cost saving measure, shortening hospitalization and reducing complications. Analyses suggest even up to 50% savings in comparison to traditional dressings. Moreover, the therapy can limit hypertrophic scars and improve patients’ quality of life. NPWT is developing technologically and holds the potential to revolutionize the field of wound healing.

Key words: medical costs, negative pressure wound therapy, NPWT, VAC, wounds