Ocena skażenia mikrobiologicznego powierzchni sprzętu do ćwiczeń w siłowniach

Assessment of microbial contamination of gym surfaces

Dawid Żyrek | Nina Żyrek | Andrzej Wajda | Wojciech Pabian | Aleksandra Szyszko | Olga Bortkiewicz | Małgorzata Fleischer

ORCID*: 0000-0002-9921-0811 | 0000-0002-8178-0322 | 0000-0001-8832-3565 | 0000-0001-5721-9458 | 0000-0003-1181-5136 | 0000-0001-6122-5359 | 0000-0002-6610-3016

Katedra i Zakład Mikrobiologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Dawid Żyrek Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. J. Mikulicza-Radeckiego 5, 50-345 Wrocław, e-mail: dawid.zyrek96@gmail.com

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 02.09.2019

Zaakceptowano: 22.09.2019

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2019045

Forum Zakażeń 2019;10(4):219–225

Streszczenie: Powierzchnie sprzętów do ćwiczeń mają częsty kontakt ze skórą i wydzielinami osób ćwiczących, w związku z czym stanowią potencjalny wektor przenoszenia drobnoustrojów. W celu ograniczenia transmisji zalecana jest dezynfekcja sprzętu, wykonywana przez użytkownika po każdym zakończonym ćwiczeniu. Podczas prowadzenia badań pobrano 100 wymazów z losowo wybranych powierzchni sprzętów do ćwiczeń w czterech wrocławskich siłowniach i klubach fitness. Niektóre powierzchnie badano przed i po dezynfekcji preparatem dostępnym na terenie siłowni. Badanie mikrobiologiczne pobranego materiału wykonywano z zastosowaniem standardowych metod. Dezynfekcję powierzchni sprzętu do ćwiczeń oceniano z użyciem autorskiej karty obserwacji. Na każdej badanej powierzchni stwierdzono obecność od 1 do 6 gatunków drobnoustrojów. Do najczęściej izolowanych należały: koagulazo-ujemne gronkowce, gronkowce złociste i laseczki Bacillus spp. Bakterie chorobotwórcze, w tym Staphylococcus aureus, były obecne w blisko połowie (45%) badanych próbek. Obserwacje 112 użytkowników siłowni wykazały, że środka dezynfekcyjnego użyło ogółem tylko 14,3% ćwiczących. Tylko jedna z obserwowanych osób przeprowadziła dezynfekcję w pełni zgodną z zaleceniami producenta preparatu dezynfekcyjnego. W celu poprawy sytuacji niezbędna jest edukacja użytkowników w zakresie zasad postępowania ograniczających rozprzestrzenianie się mikroorganizmów.

Słowa kluczowe: dezynfekcja sprzętu do ćwiczeń, kontaminacja sprzętu do ćwiczeń, mikrobiom siłowni, patogeny w siłowni, siłownia

Abstract: Due to constant contact with skin and body fluids, gym equipment seems to be a potential medium of transmission of microorganisms between users. In order to limit the risk of infection, disinfection of the equipment after each use is recommended. We obtained 100 samples from randomly chosen surfaces of gym equipment from four fitness clubs in Wrocław. Some surfaces were tested twice, before and after disinfection with the disinfectant available at the gym. Microbiological examination was conducted using standard methods. The frequency and the correctness of the disinfection performed by members of the gym were observed and recorded in a form prepared earlier. Each examined surface contained from 1 to 6 different species of microorganisms. The most frequently isolated ones were: coagulase-negative Staphylococcus, Staphylococcus aureus and Bacillus spp. Pathogenic bacteria, including S. aureus were present in nearly half (45%) of the samples. Observations of 112 gym users showed that only 14.3% of them used the disinfectant. Only one person followed the manufacturer’s recommendations completely. In order to prevent gym-acquired infections, adequate education is recommended.

Key words: contamination of gym equipment, disinfection of gym equipment, gym, gym microbiota, pathogens in the gym