Pedobarografia jako metoda diagnostyczna wczesnego wykrywania zagrożeń powstawania ran przeciążeniowych w obrębie części podeszwowej stopy u pacjentów z zespołem stopy cukrzycowej

Pedobarography as a diagnostic method for early detection of the risk of overload injuries within the sole in patients with diabetic foot syndrome

Aleksandra Bitenc-Jasiejko1, 2

1 Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

2 Spondylus Przychodnia NZOZ w Szczecinie

Aleksandra Bitenc-Jasiejko, Spondylus Przychodnia NZOZ w Szczecinie, al. Papieża Jana Pawła II 39, 70-413 Szczecin,
e-mail: abj@spondylus.pl

Wpłynęło: 05.04.2017

Zaakceptowano: 22.06.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/LR2017012

Leczenie Ran 2017;14(2)39–44

Streszczenie: Rany przewlekłe w obrębie części podeszwowej stopy u chorych na cukrzycę i/lub w przebiegu neuropatii oraz zaburzeń krążenia w większości przypadków powstają w wyniku przeciążeń. Zwiększony nacisk na tkanki miękkie u pacjentów, u których występuje zmniejszona wrażliwość na ból (jako powikłanie zaburzeń czucia), stanowi ogromny problem w profilaktyce i wczesnej prewencji zagrożeń w zakresie powstawania ran. W związku z tym istotną kwestią jest prowadzenie u osób z grup ryzyka diagnostyki przesiewowej z zastosowaniem metod nieinwazyjnych, niewymagających wysokospecjalistycznych procedur medycznych.

Słowa kluczowe: neuropatia, pedobarografia, rana, stopa cukrzycowa, zmiany przeciążeniowe

Abstract: Various causes of chronic wounds in patients with diabetes and/or with diabetic neuropathy and in patients with blood circulation problems have been described. Chronic wounds of the sole are mainly caused by over-excessive pressure. Due to sensory disturbances, the patient’s’ sensitivity to pain is reduced, thus leading to soft-tissue overload. This is a considerable problem in general prophylaxis and early prophylaxis of wounds. Today, it is becoming increasingly important to ensure that high risk patients have constant access to health-related diagnostics and screening. These methods should be non-invasive or minimally invasive and should not require highly advanced medical procedures.

Key words: diabetic foot, high foot pressure, neuropathy, pedobarography, ulceration