Peripheral giant cell granuloma with an atypical location – a case report

Obwodowy ziarniniak olbrzymiokomórkowy o nietypowej lokalizacji – opis przypadku

Damian Dudek1–3 | Maciej Jagielak4 | Anna Jagielak4 | Dominika Brudzyńska1 | Marta Nowak3 | Edyta Reichman-Warmusz3

1 Regional Dental Centre, The Provincial Polyclinical Hospital in Toruń
2 “Artmedica” Dental Surgery Outpatient Clinic in Toruń
3 Department of Histology and Embryology, Medical University of Silesia in Katowice
4 “Ortogantyka Jagielak” Clinic in Raszyn

Damian Dudek Regional Dental Centre, The Provincial Polyclinical Hospital in Toruń, 42, Konstytucji 3 Maja Str., PL-87100 Toruń, Poland, e-mail: damiandudek@op.pl

Received: 01.07.2018

Accepted: 16.07.2018

DOI : dx.doi.org/10.15374/ChPiO2018005

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2018;6(1):31–35

Abstract: The Authors would like to present a case of an atypical, non-alveolar location of peripheral giant cell granuloma and its short characterization based on literature. A slowly growing nodule in the soft tissues of the cheek has been confirmed with a biopsy under the control of an ultrasound scanner. The change was enucleated from intraoral access. The final histopathological examination was consistent with the biopsy result.

Key words: atypical location, peripheral giant cell granuloma, surgical treatment

Streszczenie: W niniejszej pracy Autorzy zaprezentowali przypadek nietypowej, pozawyrostkowej lokalizacji obwodowego ziarniniaka olbrzymiokomórkowego oraz jego krótką charakterystykę w oparciu o literaturę. Wolno rosnący guzek w tkankach miękkich policzka został wstępnie potwierdzony biopsją pod kontrolą ultrasonografu. Zmianę wyłuszczono z dostępu wewnątrzustnego. Ostateczne badanie histopatologiczne było zgodne z wynikiem biopsji.

Słowa kluczowe: leczenie chirurgiczne, nietypowa lokalizacja, obwodowy ziarniniak olbrzymiokomórkowy