Powikłania późne na skórze wokół stomii – owrzodzenie wokół stomii

Grażyna Majewska

Poradnia Stomijna w Białymstoku

Priorytetem w codziennej pielęgnacji stomii jest pielęgnacja skóry wokół stomii, do której przyklejany jest sprzęt stomijny. Ocena stanu skóry wokół stomii przez pacjenta w trakcie wymiany sprzętu stomijnego pozwala na szybkie wykrycie wszelkich powikłań, a tym samym wdrożenie prawidłowego postępowania terapeutycznego.