Primary and secondary surgical reconstruction in penoscrotal degloving injuries – a case report

Pierwotne i wtórne zabiegi rekonstrukcyjne w urazach skalpacyjnych prącia i moszny – opis przypadku

Piotr Wójcicki1, 2 | Mariusz Wysocki1 | Piotr Drozdowski1 | Mateusz Zachara1 | Michał Knakiewicz1 | Ireneusz Łątkowski1, 2

1 Department of Plastic Surgery , Specialist Medical Centre in Polanica-Zdrój
2 Clinic of Plastic Surgery, Medical University of Wrocław

Piotr Drozdowski Department of Plastic Surgery , Specialist Medical Centre in Polanica-Zdrój, 2, Jana Pawła II Str., PL-57320 Polanica-Zdrój, Tel: +48 74 862 11 59|, Fax: +48 74 862 11 58

Received: 23.03.2015

Accepted: 14.04.2015

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2015002

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2015;3(1):7–12

Abstract: Penoscrotal degloving avulsion injury is a rarely observed trauma. Although this kind of injury is not life-threatening, it brings significant problem of both psychological and physiological nature. The aim of the work was to report the long-term results of primary and secondary reconstruction in penoscrotal degloving injuries. Penis skin shaft and scrotum reconstructions were performed in two patients suffering from massive penoscrotal avulsional degloving injuries. In one case, secondary reconstruction was performed, whereas in the other one – a primary reconstructive procedure was undertaken. Good aesthetic and functional results were obtained without any contracture of the penis skin grafts and pliable scrotum reconstructed either with the use of a pedicled groin flap or pedicled anterolateral thigh flap (ALTF). The aim of the reconstruction of penoscrotal degloving injury is to reconstruct penis and testicles integuments in order to provide best aesthetic and functional results, enabling sexual activity restoration. Aesthetics and functional results depend on the selection of the proper treatment method.

Key words: anterolateral thigh flap, pedicled groin flap, penoscrotal avulsional degloving injury, secondary reconstruction, split-thickness skin graft, surgical treatment

Streszczenie: Oskalpowania prącia i moszny są rzadką grupą urazów. Pomimo iż zazwyczaj nie stanowią bezpośredniego zagrożenia życia, stwarzają wiele problemów natury psychologicznej i fizjologicznej. Celem pracy było przedstawienie odległych wyników pierwotnych i wtórnych zabiegów rekonstrukcyjnych podjętych w przypadku urazów skalpacyjnych moszny i prącia. Zabiegi rekonstrukcyjne zostały przeprowadzone u dwóch pacjentów, u których doszło do rozległych urazów skalpacyjnych moszny i prącia. W jednym przypadku wykonano pierwotny zabieg rekonstrukcyjny, w drugim – wtórny. W zaprezentowanych opisach przypadków uzyskano dobre wyniki estetyczne oraz funkcjonalne. Nie stwierdzono przykurczu w obrębie przeszczepu skóry na prąciu. Pokrywa tkankowa zrekonstruowana przy pomocy uszypułowanych płatów pachwinowego lub przednio-bocznego uda była miękka i stanowiła odpowiednie zabezpieczenie dla jąder. Celem zabiegów rekonstrukcyjnych w urazach skalpacyjnych prącia i moszny jest odtworzenie powłok pokrywających te narządy, prowadzące do uzyskania jak najlepszego efektu estetycznego i funkcjonalnego, pozwalającego na podjęcie aktywności seksualnej. Uzyskanie zadowalających efektów zależy w dużej mierze od doboru odpowiedniej techniki rekonstrukcyjnej.

Słowa kluczowe: leczenie chirurgiczne, odroczona rekonstrukcja, przednio-boczny płat z uda, przeszczep skóry pośredniej grubości, uraz skalpacyjny prącia i moszny, uszypułowany płat pachwinowy