Procedury dezynfekcji skóry na oddziale intensywnej terapii medycznej dorosłych i dzieci jako profilaktyka zakażeń szpitalnych – przegląd światowej literatury

Skin disinfection procedures on intensive care unit for adults and children as the prevention of hospital infections – review of the world literature

Aleksandra Mączyńska

Infection Prevention and Control Team, University Hospital Galway, New Castle Road, Galway, Ireland

Wpłynęło: 25.08.2015

Zaakceptowano: 09.11.2015

DOI : dx.doi.org/10.15374/PwAiIO2015017

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2015;1(4):171–175

Streszczenie:

 Zakażenia szpitalne w oddziałach intensywnej terapii medycznej (OITM) dotyczą około 30% pacjentów. W badaniach prowadzonych u osób przebywających na OITM w Irlandii w ramach „Point prevalence survey of hospital-acquired infections” w 2012 roku częstość występowania zakażeń szpitalnych (HAI) była ponad cztery razy większa (23,3%) niż w ogólnej populacji pacjentów (5,2%). Celem niniejszej pracy był przegląd badań oceniających procedury dezynfekcji skóry i ich wpływ na redukcję HAI na OITM.

Słowa kluczowe: dezynfekcja skóry, higiena rąk, profilaktyka zakażeń związanych z linią naczyniową

Abstract:

In intensive care units (ICU) about 30% of patients are affected by hospital infection. During research conducted in intensive care wards in Ireland during „Point Prevalence Survey of Hospital-Acquired Infections” campaign in 2012 frequency of hospital infection occurrence (HAI) was over four times higher in case of patients admitted to ICU (23.3%) than in general patient population (5.2%). The aim of this paper is a review of research evaluating skin disinfection procedures and their influence on reducing hospital infection in intensive care unit.

Key words: hand hygiene, prevention of intravascular catheter-related infection, skin disinfection