Profilaktyka zakażeń odcewnikowych u pacjentów hemodializowanych – przegląd substancji stosowanych do zamykania cewników permanentnych

Prophylaxis of catheter infections in hemodialysis patients – a review of substances used to close permanent catheters

Elżbieta Piątkowska | Justyna Paleczny | Karolina Dydak | Marzenna Bartoszewicz

ORCID*: 0000-0002-3630-0289 | 0000-0002-8783-7123 | 0000-0001-9698-5710 | 0000-0002-6542-2525

Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Elżbieta Piątkowska Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, ul. Borowska 211a, 50-556 Wrocław, Tel.: 71 784 06 75, Fax: 71 784 06 74, e-mail: elzbieta.piatkowska@umed.wroc.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 20.10.2019

Zaakceptowano: 29.11.2019

DOI: dx.doi.org/10.15374/PwAiIO2019022

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2019;5(4):127–132

Streszczenie: Zabezpieczenie cewników naczyniowych do hemodializy przed kolonizacją drobnoustrojami i rozwojem zakażeń uogólnionych wymaga podania do światła cewnika substancji o właściwościach antykoagulacyjnych oraz przeciwdrobnoustrojowych. W niniejszej pracy dokonano przeglądu stosowanych w tym celu roztworów związków.

Słowa kluczowe: cewnik, hemodializa, roztwory do zamykania cewników

Abstract: Protection of vascular catheters for hemodialysis against colonization of microbes and development of catheter-related bloodstream infections require an administration of anticoagulants and antimicrobial substances into the lumen of the catheter. This paper reviews the compound solutions used for this purpose.

Key words: catheter, catheter lock solutions, hemodialysis