Program progresywnej mobilizacji pacjenta przebywającego w oddziale intensywnej terapii

The program of progressive mobilization of the patient staying in intensive care unit

Katarzyna Malinowska1,2

1 Promed SA

2 CatrisCare dr Katarzyna Malinowska

CatrisCare dr Katarzyna Malinowska Płazowo 78, 89- 510 Płazowo, Tel.: 888 880 580

Wpłynęło: 11.05.2016

Zaakceptowano: 15.06.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/PwAiIO2016006

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2016;2(2):53–56

Streszczenie:

W niniejszej pracy omówiono, jak ważną rolę odgrywa mobilność chorego oraz program wczesnego uruchamiania w pięciu krokach przeprowadzany w oddziale intensywnej terapii (OIT), a także w jaki sposób poprawia się jakość życia pacjenta OIT, który został odpowiednio wcześnie uruchomiony.

Słowa kluczowe: odleżyny, progresywna mobilizacja, uruchamianie pacjenta, VAP

Abstract:

The article discusses how important is the mobility of the patient, the programme of early start in five steps, and how to improve the quality of the life of a patient who had the early start.

Key words: launching patient, pressure ulcer, progressive mobilization, VAP