Rana pooperacyjna z cechami infekcji

Agnieszka Piekarska

Oddział Neurochirurgii, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

Kobieta (lat 52) z rozpoznaniem dyskopatii lędźwiowej i zakwalifikowana do zabiegu mikrodyskoidektomii. Zabieg wykonano w innym szpitalu zewnętrznym. Do UCK pacjentka została skierowana z rozpoznaniem płynotoku z rany (wysięk płynu mózgowo-rdzeniowego). Założono drenaż lędźwiowy, ale nie uzyskano satysfakcjonującego efektu terapeutycznego.