Religia w leczeniu ran

Religion in wound management

Kinga Spyrka | Jakub Brela

ORCID*: 0000-0003-4897-8000 | 0000-0003-4384-082X

Collegium Medicum im. dr. Władysława Biegańskiego Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie

Kinga Spyrka
Collegium Medicum im. dr. Władysława Biegańskiego,
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie,
al. Armii Krajowej 13/15,
42-200 Częstochowa,
e-mail: ikingaxd@gmail.com

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 12.01.2023

Zaakceptowano: 27.01.2023

DOI: dx.doi.org/10.15374/FLR2023001

Forum Leczenia Ran 2023;4(1):21–25

Streszczenie: Istnieje wiele preparatów specjalistycznych służących do pielęgnacji ran, a zawierających składniki, które mogą być sprzeczne z religią pacjentów. Stanowi to wyzwanie w zapewnianiu opieki zdrowotnej w zróżnicowanym kulturowo społeczeństwie. Obecnie nie jest powszechną praktyką informowanie pacjentów o stosowaniu składników pochodzenia zwierzęcego. W pracy omówiono aspekty religijne i kulturowe, o których klinicyści powinni wiedzieć, wybierając specjalistyczne produkty do pielęgnacji ran.

Słowa kluczowe: leczenie ran, opatrunki, religia

Abstract: There are a number of specialist wound care preparations available containing ingredients which may be in conflict with patients’ religion. This, in turn, poses a challenge in providing healthcare in a culturally diverse society. Currently, it is uncommon to inform patients regarding the use of animal-derived ingredients. This paper addresses the religious and cultural aspects which clinicians should be aware of when choosing specialist wound care products.

Key words: dressings, religion, wound management