Rubella seropositivity in patients hospitalized in the military institute of medicine in 2017

Seropozytywni pacjenci w kierunki różyczki hospitalizowanych w Wojskowym Instytucie Medycznym w 2017 roku

Agnieszka Woźniak-Kosek1 | Jolanta Dymus1 | Magdalena Szmulik2 | Iwona Paradowska-Stankiewicz3 | Wiesław Piechota1

ORCID*: 0000-0002-7780-3448 | 0000-0002-4608-5316 | 0000-0002-2552-3401 | 0000-0001-7222-1337 | 0000-0002-0514-2281

1 Department of Laboratory Diagnostics, Military Institute of Medicine, Warsaw
2 Sysmex Poland Ltd., Warsaw
3 Department of Epidemiology, National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene, Warsaw

Agnieszka Woźniak-Kosek Department of Laboratory Diagnostics, Military Institute of Medicine, Warsaw, 128, Szaserów Str., PL-04141 Warsaw, e-mail: awozniak-kosek@wim.mil.pl

*according to the order on the list of Authors

Received: 12.12.2018

Accepted: 03.01.2019

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2018060

Forum Zakażeń 2018;9(6):337–342

Streszczenie:

Rubella is a viral disease caused by a virus of the genus Rubivirus. A person with rubella disease can be the source of the infection a few days before the appearance of a rash. The infection is transferred via droplets, by direct contact with excretions from the nasopharyngeal cavity of the affected person or through the placenta during pregnancy. Since 1989, vaccinations against rubella are mandatory in Poland. They were initially performed only among 13-year-old girls. From January to September 2017, 377 cases of suspected rubella were reported. From this group, 112 samples were sent to the Reference Laboratory (29.7%), and the positive result for rubella was obtained only in 6 samples (that is 5.4% of samples sent for the analysis and 1.6% of all cases). The low rate of laboratory-confirmed cases was caused by reporting based on clinical symptoms. As a result of this procedure, various rashes were reported as rubella. The aim of the study is to evaluate the presence of class IgG and IgM antibodies in the serum samples of patients hospitalized in the Military Institute of Medicine (MIM) between January and August 2017. Forty two serum anti-rubella antibody tests were performed in the Department of Laboratory Diagnostics of MIM. In all cases, the results were positive and indicated the presence of antibodies in the IgG class, while the negative results were noted for IgM antibodies. The largest number of orders for testing was received from the Gynecology Department (23.8%), followed by the Gastroenterology and Cardiology/Cardiac Surgery (11.9%), Hematology (9.5%), and Neurology Departments (14.3%). A limited number of samples (28.5%) was received from the Dermatology, Oncology, Ophthalmology, Laryngology and Paediatrics Departments. The obtained results suggest that hospitalized MIM patients have the immunity that is likely a result of the vaccination. The mean age of hospitalized patients was 30–35 years. Currently, rubella vaccination is mandatory and is performed in the 13–14th month of life and then in 10-year-old children irrespective of sex. The laboratory sign of a new infection would be the presence of the specific antibodies in the IgM class, which has not been reported in any case in this study.

Key words: infections, rubella, serologic testing, viral infections

Abstract:

Różyczka jest chorobą wirusową wywoływaną przez wirus z rodzaju Rubivirus, który charakteryzuje się wysoką zakaźnością. Źródłem zakażenia jest chory na różyczkę człowiek już kilkanaście dni przed pojawieniem się wysypki. Zakażenie przenosi się drogą kropelkową poprzez bezpośredni kontakt z wydzielinami z jamy nosowo-gardłowej osoby chorej. Innym przykładem jest zakażenie wewnątrzpłodowe – w przypadku kiedy kobieta w ciąży zakazi się wirusem różyczki. Sytuacja taka niesie za sobą szereg komplikacji dla płodu. W Polsce od 1989 roku prowadzone są szczepienia obowiązkowe przeciw różyczce, początkowo tylko wśród 13-letnich dziewcząt. W 2017 roku, od stycznia do połowy września, zgłoszono 377 przypadków/podejrzeń różyczki, z czego do laboratorium pełniącego funkcję referencyjnego wpłynęło 112 próbek (tj. 29,7%), a wynik pozytywny w kierunku różyczki uzyskano jedynie w przypadku 6 próbek, tj. 5,4% w stosunku do przesłanych do analizy próbek i 1,6% w stosunku do wszystkich przypadków. Przyczyną niskiego odsetka potwierdzeń laboratoryjnych różyczki jest zgłaszanie przypadków na podstawie rozpoznania klinicznego. W rezultacie takiego postępowania jako różyczka zgłaszane są różne choroby wysypkowe. Celem pracy jest ocena występowania przeciwciał w klasie IgG i IgM w surowicy pacjentów hospitalizowanych w Wojskowym Instytucie Medycznym (WIM) w okresie od stycznia do sierpnia 2017 roku, u których wykonano badania laboratoryjne w tym kierunku. W Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej WIM przeprowadzono 42 badania surowicy na obecność przeciwciał przeciwko wirusowi różyczki. Nie wykonywano testu awidności przeciwciał IgG. We wszystkich przypadkach wynik analiz był pozytywny i wskazywał na obecność przeciwciał w klasie IgG, natomiast negatywny wynik był notowany dla oznaczenia przeciwciał w klasie IgM. Najwięcej zleceń odnotowano z Oddziału Ginekologicznego (23,8%), następnie z: Oddziału Gastroenterologicznego i Kardiologicznego/Kardiochirurgicznego (po 11,9%), Hematologicznego (9,5%), Neurologicznego/Neurochirurgicznego (14,3%) oraz pojedyncze przypadki z dermatologii, onkologii, okulistyki i laryngologii oraz pediatrii, co w sumie stanowiło 11,9%. Na podstawie uzyskanych wyników można wnioskować, że hospitalizowani pacjenci WIM, u których wykonano badania przy użyciu platformy immunochemicznej, posiadają odporność nabytą prawdopodobnie w wyniku wykonanych szczepień. Średni wiek hospitalizowanych mieścił się w zakresie 30–35 lat. Obecnie szczepienie przeciwko różyczce należy do szczepień obowiązkowych i jest wykonywane w 13.–14. miesiącu życia, a następnie w 10. roku życia bez względu na płeć. Wykładnikiem świeżego zakażenia byłaby obecność przeciwciał w klasie IgM, której nie odnotowano.

Słowa kluczowe: infekcje wirusowe, diagnostyka serologiczna, różyczka, zakażenie