Leczenie chirurgiczne raka podstawnokomórkowego okolicy kąta ust – opis przypadku

Surgical treatment of basal cell carcinoma of the angle of the mouth – a case report

Damian Dudek1–3 | Edyta Reichman-Warmusz3 | Grzegorz Wyrobiec3| Andrzej Gruźlewski1 | Maciej Jagielak4

ORCID*: 0000-0002-2451-6250 | 0000-0002-1061-807X | 0000-0002-4969-8636 | 0000-0003-2342-4095 | 0000-0002-2357-9831

1 Dental Clinic and Department of Maxillofacial Surgery of the Regional Center of Dentistry in Toruń
2 Dentistry and Oral Surgery Clinic „Artmedica” in Toruń
3 Chair of Histology and Embryology, Silesian Medical University in Zabrze-Rokitnica
4 “Ortognatyka Jagielak” Clinic in Raszyn

Damian Dudek Regional Dental Centre, The Provincial Polyclinical Hospital in Toruń, 42, Konstytucji 3 Maja Str., PL-87100 Toruń, e-mail: damiandudek@op.pl

*według kolejności na liście Autorów

Received: 15.09.2018

Accepted: 30.09.2018

DOI : dx.doi.org/10.15374/ChPiO2018007

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2018;6(2):61–66

Abstract: The Authors present the case of a 82-year-old patient suffering from basal cell carcinoma. The ulcer was located in the area of the left angle of the mouth and was surgically treated. Twelve months of topical treatment has proved to be ineffective. Biopsy of the tumor (T1) was performed and was followed by a histopathological analysis. In addition, a detailed immunohistochemical analysis revealed a high mitotic index and high expression of cytokeratin AE1 and vimentin. The lesion was removed with a 5 mm margin of healthy tissue. Reconstructive plastic surgery of the skin and mucosa was performed. Final histopathological examination confirmed the initial diagnosis and the radicality of the procedure.

Key words: angle of the mouth, basal cell carcinoma, surgical treatment

Streszczenie: W niniejszej pracy zaprezentowano przypadek chirurgicznego raka podstawnokomórkowego występującego w rzadkiej lokalizacji w obszarze lewego kąta ust. Zmiana wystąpiła u 82-letniego mężczyzny w postaci owrzodzenia kąta ust. Stosowane przez 12 miesięcy farmakologiczne leczenie miejscowe nie było efektywne. Histologiczna struktura guza o rozmiarze T1 została wstępnie rozpoznana poprzez pobranie wycinka. Ponadto szczegółowa analiza immunohistochemiczna wykazała wysoki indeks mitotyczny oraz wysoką ekspresję cytokeratyny AE1 i wimentyny. Zmianę usunięto radykalnie z marginesem 5 mm zdrowej tkanki oraz wykonano plastykę skóry i błony śluzowej. Ostateczne badanie histopatologiczne potwierdziło rozpoznanie wstępne oraz radykalność przeprowadzonego zabiegu operacyjnego wykonanego w znieczuleniu ogólnym.

Słowa kluczowe: kąt ust, leczenie chirurgiczne, rak podstawnokomórkowy