Szybkość gojenia owrzodzenia żylnego goleni po zastosowaniu opatrunku piankowego z jonami srebra – doświadczenia własne

The speed of healing process of the leg venous ulcer after application of the foam dressing with silver ions – own experience

Marek Kucharzewski1, 2 | Paweł Mieszczański3 | Katarzyna Wilemska-Kucharzewska4

1 Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu

2 Poradnia Chirurgiczna Nr 2 w Bytomiu

3 Oddział Chirurgii Ogólnej Powiatowego Centrum Zdrowia w Kluczborku

4 Oddział Chorób Wewnętrznych Szpitala Czeladź PZZ OZ w Będzinie

⇒ Marek Kucharzewski Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Zabrzu, ul. Jordana 19, 41-808 Zabrze, Tel./Fax: (32) 272 22 01 

Wpłynęło: 01.08.2014

Zaakceptowano: 20.08.2014

DOI: dx.doi.org/10.15374/LR2014015

Leczenie Ran 2014;11(3):103–108

Streszczenie: Celem pracy była ocena skuteczności zastosowania opatrunku piankowego wydzielającego jony srebra u pacjentów z przewlekłymi żylnymi owrzodzeniami goleni. Do badania włączono 44 chorych, których podzielono na dwie grupy. Grupa I liczyła 22 osoby ze średnią powierzchnią owrzodzenia 10,4 cm2. Grupę II stanowiło 22 pacjentów ze średnią powierzchnią owrzodzenia 9,80 cm2. U chorych z pierwszej grupy stosowano opatrunek piankowy z jonami srebra (Biatain® Ag, Coloplast), natomiast u badanych z grupy drugiej używano opatrunku hydrokoloidowego, tzw. buta Unny. Co 7 dni mierzono powierzchnię owrzodzenia i obliczano szybkość zmniejszania się ubytków (cm2/dzień). Po siedmiu tygodniach leczenia wszystkie owrzodzenia u chorych z grupy I były wygojone; owrzodzenia u badanych z grupy II wyleczono po 15 tygodniach. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że stosowanie opatrunku piankowego wydzielającego jony srebra przyspiesza proces gojenia przewlekłych żylnych owrzodzeń goleni.

Słowa kluczowe: piankowy opatrunek z jonami srebra, żylne owrzodzenie goleni

Abstract: The aim of the paper is to assess the efficiency of application of foam dressing releases silver ions in patients with chronic venous leg ulceration. Fourty four patients were qualified to the study and divided randomly into two groups. Group I consisted of 22 patients, among whom mean ulcer surface area was 10.4 cm2. Group II had 22 members, with mean wound surface area of 9.80 cm2. In patients from group I foam dressing with silver ions (Biatain® Ag, Coloplast) was used. In patients from group II hydrocolloid dressing Unna’s boot was applicated. Changes in wound area in every week were calculated and the speed of healing in every week was measured – healing per day index (cm2/day). After seven weeks ulcers healed in all patients of group I. Ulcers in group II healed after 15 weeks the treatment. On the basis of this outcome the authors concluded that application of foam dressing releases silver ions speeds up the process of healing chronic venous leg ulceration.

Key words: foam dressing with silver ions, venous leg ulcer