Technologia WIĘCEJ NIŻ SREBRO™ w leczeniu biofilmu

MORE THAN SILVER™ technology for the treatment of biofilm

Elżbieta Szkiler

ORCID: 0000-0002-4066-1212

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Pielęgniarska w Elblągu,
ul. Bema 80/3–4, 82-300 Elbląg,
e-mail: elzbieta.szkiler@onet.pl

Wpłynęło: 10.07.2021

Zaakceptowano: 23.07.2021

DOI: dx.doi.org/10.15374/FLR2021015

Forum Leczenia Ran 2021;2(3):117–122

Streszczenie: Naturalna odporność bakterii na 14 nowoczesnych antybiotyków syntetycznych, ich umiejętność przetrwania w niesprzyjających warunkach oraz wszechobecność stanowi zagrożenie dla zdrowia człowieka. Walka z biofilmem w ranach jest trudna, wymaga doskonałego oczyszczania, zastosowania antyseptyków i wykorzystania nowoczesnych opatrunków antybakteryjnych. Połączenie dwóch technologii – Hydrofiber™ i WIĘCEJ NIŻ SREBRO™ – ułatwia oraz znacznie przyspiesza walkę z biofilmem pokrywającym niegojące się rany. Nowoczesny opatrunek o unikatowych właściwościach (Aquacel® Ag+ Extra™), oparty na synergii tych dwóch technologii, umożliwia szybkie usuwanie biofilmu i zapobieganie ponownemu powstawaniu struktur biofilmowych, wykorzystując jednocześnie wszystkie zalety technologii Hydrofiber™.

Słowa kluczowe: biofilm, Hydrofiber™, synergia, WIĘCEJ NIŻ SREBRO™

Abstract: The natural resistance of bacteria to 14 modern synthetic antibiotics, the ability to survive in unfavorable conditions, and the ubiquity of bacteria constitute threats to human health. The fight against biofilm is difficult. It always requires perfect cleansing, the use of antiseptics, and modern antibacterial dressings. The synergy of the Hydrofiber™ and MORE THAN SILVER™ technologies facilitates and significantly accelerates the fight against biofilm covering non-healing wounds. A modern dressing based on this synergy with unique properties (Aquacel® Ag+ Extra™) enables quick removal of biofilm, preventing the re-formation of biofilm using all the advantages of Hydrofiber™ technology.

Key words: biofilm, Hydrofiber™, MORE THAN SILVER™, synergy