Terapia neuroprotekcyjna u chorych z neuropatią cukrzycową. Przegląd nowych możliwości farmakoterapii

Neuroprotection in patients with diabetic neuropathy. New pharmacological approaches review

Magdalena Łukawska | Beata Mrozikiewicz-Rakowska | Piotr Nehring | Waldemar Karnafel

Katedra i Klinika Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

⇒ Beata Mrozikiewicz-Rakowska, Katedra i Klinika Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii, Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, Tel.: (22) 599 28 38, Fax: (22) 599 18 38

Wpłynęło: 13.03.2013

Zaakceptowano: 01.06.2013

DOI: dx.doi.org/10.15374/lr2013006

Leczenie Ran 2013;10(2):33–40

Streszczenie: Neuropatia cukrzycowa jest jednym z najczęstszych powikłań cukrzycy i jednocześnie najczęstszą przyczyną rozwoju zespołu stopy cukrzycowej (ZSC). Występuje nawet u 90% chorych na cukrzycę, w zależności od czasu trwania i typu choroby. Neuropatia czuciowo-ruchowa i autonomiczna negatywnie wpływają na jakość życia, prowadząc do objawów bólowych, utraty czucia, osłabienia siły mięśniowej i powstawania owrzodzeń. Skutkuje to zwiększonym ryzykiem zakażeń i amputacji, a w następstwie – postępującym inwalidztwem chorego. Dlatego tak ważne jest znalezienie skutecznej terapii, która działałaby protekcyjnie w stosunku do efektów związanych z przewlekłą hiperglikemią. Dotychczas leczenie neuropatii cukrzycowej opierało się głównie na leczeniu objawowym, kontroli glikemii i redukcji czynników ryzyka. Nadal nie udało się opracować satysfakcjonującej terapii przyczynowej. W pracy zaprezentowano przegląd najbardziej obiecujących wyników badań nad lekami neuroprotekcyjnymi, w oparciu o patogenezę neuropatii cukrzycowej.

Słowa kluczowe: neuropatia cukrzycowa | neuroprotekcja | stopa cukrzycowa

Abstract: Diabetic neuropathy is one of the most frequent complications of diabetes mellitus and the most frequent etiological factor of diabetic foot formation. Prevalence is estimated even to 90% depending on the duration and the type of the diabetes. Neuropathy negatively affects quality of life, lead to pain, loss of sensation, muscle weakness and skin ulcers. The effects are higher risk of infections, amputations and progressive disability. Therefore, it is so important to find an effective treatment to protect the peripheral nerves from degenerative effects of diabetes. To date, management of diabetic neuropathy is based on symptomatic treatment, glycemic control and reduction of risk factors. Satisfactory pathogenic treatment is not yet available. In this article was presented review of the new researches on the neuroprotective treatment with the most promising effect based on understanding of pathogenesis of diabetic neuropathy.

Key words: diabetic foot | diabetic neuropathy | neuroprotection