Terapia żywieniowa dorosłych pacjentów w chorobie oparzeniowej

Nutritional therapy of adults in burn injury

Maciej Koźlik1, 2 | Michał Kazanowski3 | Andrzej Krajewski1

1 Zachodniopomorskie Centrum Leczenia Ciężkich Oparzeń i Chirurgii Plastycznej w Gryficach
2 Klinika Chirurgii Plastycznej w Polanicy- -Zdroju Uniwersytetu Medycznego im. Piastow Śląskich we Wrocławiu
3 II Katedra i Klinika Chirurgii Ogolnej i Chirurgii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastow Śląskich we Wrocławiu

Maciej Koźlik Zachodniopomorskie Centrum Leczenia Ciężkich Oparzeń i Chirurgii Plastycznej w Gryficach, ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice, Tel.: (31) 384 20 61 wew. 431, Fax: (31) 384 58 64

Wpłynęło: 01.03.2014

Zaakceptowano: 24.03.2014

DOI : dx.doi.org/10.15374/ChPiO2014002

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2014;2(1):15–18

Streszczenie: Leczenie choroby oparzeniowej wymaga wielospecjalistycznego podejścia do chorego, ktorego stan ogolny nierzadko jest uznawany za ciężki i zagrażający życiu. Szybkie rozpoczęcie terapii prowadzonej zgodnie z najnowszymi zaleceniami pozwala znacznie zwiększyć szanse na korzystny końcowy efekt. Odpowiednio dobrana droga żywienia oraz określenie zapotrzebowania energetycznego są niezaprzeczalnie istotnymi czynnikami mającymi wpływ na leczenie chorych oparzonych, począwszy od wczesnej fazy resuscytacji, a skończywszy na poszpitalnej rehabilitacji. Zmiany metaboliczne, ktore obserwuje się u tych pacjentow, mogą utrzymywać się nawet do 24 miesięcy po urazie. W związku z tym, w procesie leczenia nie może zabraknąć odpowiedniego podejścia dietetycznego, ktore zapewnia optymalną podaż kalorii oraz składnikow odżywczych. Zbilansowana dieta, bogata w makro- i mikroelementy oraz dodatkowe antyoksydanty, jest niezbędna do złagodzenia stanow hipermetabolizmu i hiperkatabolizmu, występujących po urazie oparzeniowym. W pracy przedstawiono najważniejsze aspekty leczenia żywieniowego oraz najnowsze wytyczne, zatwierdzone przez ESPEN (ang. European Society for Parenteral and Enteral Nutrition) oraz ASPEN (ang. The American Society for Parenteral and Enteral Nutrition).

 Słowa kluczowe: metabolizm, oparzenia, żywienie dojelitowe

Abstract: Treatment of burned patients requires a multidisciplinary approach, most of them are in severe and a life-threatening condition. Appropriate and immediate initiation of nutritional treatment based on current guidelines may increase survival rate of those patients. Properly chosen way of adequate nutrition (enteral vs. parenteral) with calculated real nutritional requirements are the corner points of burn care from the early resuscitation phase until the end of rehabilitation. The metabolic changes of burn patients can be observed even 24 months after the injury. Because of this, it is necessary and irreplaceable to provide patients a nutritional therapy with optimal amount of calories and nutrients. The right balance of macro- and micronutrients with supplementary antioxidants is essential to decrease the hypermetabolic and hypercatabolic state after burn injury. It was presented the newest guidelines and all important aspects of proper nutrition according to the ESPEN (European Society for Parenteral and Enteral Nutrition) and ASPEN (The American Society for Parenteral and Enteral Nutrition).

Key words: burns, enteral nutrition, metabolizm