Torbiel samotna żuchwy – opis przypadku

Solitary cyst of the mandible – a case report

Damian Dudek1, 2 | Karolina Wałach1 | Maciej Jagielak3 | Oliwia Warmusz2 | Maja Hasterok2 | Edyta Reichman-Warmusz2

ORCID*: 0000-0002-6048-0216 | 0000-0002-7162-5097 | 0000-0002-2357-9831 | 0000-0001-9049-4224 | 0000-0002-8835-4908 | 0000-0002-1061-807X

1 NZOZ „Artmedica” Poradnia Chirurgii Stomatologicznej w Toruniu
2 Katedra Histologii i Embriologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu-Rokitnicy
3 Klinika „Ortognatyka Jagielak” w Raszynie

Damian Dudek
NZOZ „Artmedica” Poradnia Chirurgii Stomatologicznej w Toruniu,
ul. Szosa Chełmińska 166, 87-100 Toruń,
e-mail: damiandudek@op.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 10.03.2021

Zaakceptowano: 22.03.2021

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2021002

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2021;9(1):23–27

Streszczenie: W niniejszej pracy przedstawiono przypadek torbieli samotnej żuchwy u 12-letniego pacjenta. Torbiel o typowym położeniu została wykryta przypadkowo podczas wizyty w Poradni Ortodontycznej. Ze względu na wiek pacjenta wykonano rewizję okolicy objętej zmianą w znieczuleniu ogólnym dotchawiczym. W jamie kostnej znajdowała się skrzepnięta krew oraz na obwodzie jamy niewielka ilość tkanki miękkiej o konsystencji przypominającej tkankę łączną. Ubytek kostny wypełniono materiałem autogennym. Badanie histopatologiczne bioptatu oraz obraz kliniczny potwierdziły obecność torbieli samotnej.

Słowa kluczowe: leczenie chirurgiczne, osocze bogatopłytkowe, torbiel samotna

Abstract: The authors present the case of a solitary mandibular cyst in a 12-year-old patient. A typically-placed cyst was discovered accidentally during a visit to the Orthodontic Outpatient Clinic. A revision of the affected area was performed under general endotracheal anesthesia due to the patient’s age. There was clotted blood in the bone cavity and a small amount of soft tissue with a connective tissue-like gross appearance on the periphery of the cavity. The bone defect was filled with autogenous material. Histopathological examination of the biopsy and the clinical presentation confirmed the presence of a solitary cyst.

Key words: platelet rich fibrin, solitary cyst, surgical treatment