Użycie tygecykliny w leczeniu ciężkich infekcji: ostrzeżenie FDA a konieczność kliniczna

Tigecycline for severe infections: the gap between the warning and the necessity

Daniel Curcio

Instituto Sacre Cour, Infectologia Institucional SRL, Santo Tomé, Capital Federal, Argentina, Tel.: +5411 3221 2847; Fax: +5411 3221 2100, ext. 2847

Forum Zakażeń 2011;2(2):67–69

This article was published in Journal of Antimicrobial Chemotherapy, vol. 66, Issue 2, 2011, pp. 454–456; Curcio D: „Tigecycline for severe infections: the gap between the warning and the necessity”. Copyright Oxford University Press, 2011. The translation was done with the permission of Oxford University Press; the translation has not been reviewed by Oxford University Press.

Poniższy List autorstwa Profesora Daniela Curcio został opublikowany w Journal of Antimicrobial Chemotherapy jako głos w toczącej się dyskusji w sprawie zaleceń oraz komunikatu Food and Drug Administration, będącego ostrzeżeniem dotyczącym zwiększonego stopnia ryzyka śmiertelności pacjentów z ciężkimi infekcjami leczonych tygecykliną, w porównaniu do pacjentów leczonych innymi antybiotykami.
Treść komunikatu jest dostępna na stronie internetowej Food and Drug Administration: http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm224370.htm (patrz pozycja 1 piśmiennictwa).