Walidacja a monitorowanie procesu sterylizacji

Validation and monitoring of the sterilization process

Katarzyna Domrzalska1 | Dorota Kudzia-Karwowska2

ORCID*: 0000-0001-7081-7807 | 0000-0002-9786-7625

1 Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie
2 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Katarzyna Domrzalska Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, e-mail: domrzalskakasia@wp.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 13.11.2018

Zaakceptowano: 22.11.2018

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2018058

Forum Zakażeń 2018;9(6):373–378

Streszczenie:

Artykuł dotyczy walidacji sterylizacji parowej oraz kontroli i monitorowania procesu sterylizacji. Walidacja sterylizacji parowej umożliwia parametryczne zwolnienie wsadu sterylizacyjnego, stanowi kolejny element w programie zapewnienia jakości w celu wykazania, że najwyższy poziom sterylności (SAL) jest osiągany dla bezpieczeństwa pacjenta, a jednocześnie zapewnia usługi wymagane obecnie przez zakłady opieki zdrowotnej.

Słowa kluczowe: kontrola i monitorowanie procesu sterylizacji, sterylizacja, walidacja procesu sterylizacji

Abstract:

The article concerns the validation of steam sterilization, as well as control and monitoring of the sterilization process. Validation of steam sterilization, which allows the parametric release of the sterilization load, is an element of quality assurance programs, shows that the highest possible SAL is achieved for the patient’s security and at the same time provides services required by today’s healthcare facilities.

Key words: control and monitoring of the sterilization process, sterilization, sterilization process validation