Właściwości i zastosowanie nowoczesnych opatrunków aktywnych

The properties and usage of modern active wound dressings

Elżbieta Szkiler

ORCID: 0000-0002-4066-1212

 Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Pielęgniarska w Elblągu,
ul. Bema 80/3–4, 82-300 Elbląg,
e-mail: elzbieta.szkiler@onet.pl

Wpłynęło: 20.02.2021

Zaakceptowano: 15.03.2021

DOI: dx.doi.org/10.15374/PwAiIO2021001

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2021;7(1):9–14

Streszczenie: W niniejszej pracy przedstawiono podstawowe zasady, jakimi należy się kierować w doborze opatrunku oraz charakterystykę nowoczesnych opatrunków dostępnych na polskim rynku.

Słowa kluczowe: leczenie ran, opatrunek, rana

Abstract: This paper presents the basic principles that should be followed in the selection of a dressing and the characteristics of modern dressings available on the Polish market.

Key words: dressing, wound, wound healing