Wpływ TNF-α na poziom adhezji i inwazji szczepów Escherichia coli w przebiegu choroby Leśniowskiego-Crohna

The effect of TNF-α on the level of adhension and invasion of Escherichia Coli strains in the course of Crohn’s disease

Anna Duda-Madej | Michał Turniak | Urszula Kasprzykowska | Barbara Pawłowska | Beata Sobieszczańska

Katedra i Zakład Mikrobiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Anna Duda-Madej Katedra i Zakład Mikrobiologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, ul. Chałubińskiego 4, 50-368 Wrocław, e-mail: anna.duda-madej@umed.wroc.pl

Wpłynęło: 30.05.2018

Zaakceptowano: 15.06.2018

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2018021

Forum Zakażeń 2018;9(3):117–121

Streszczenie:

Badania przeprowadzone w ostatnich latach wykazały rolę patogennych adherentno-inwazyjnych szczepów Escherichia coli (AIEC) w indukcji sekrecji TNF-α oraz ich zdolność adhezji do cząstek powierzchniowych CEACAM6 na komórkach nabłonka jelita człowieka. Wzrost sekrecji TNF-α indukuje z kolei zwiększoną ekspresję cząstek adhezyjnych CEACAM6, co nasila adhezję pałeczek AIEC. Bardzo ważne jest wyjaśnienie roli w procesie adhezji do nabłonka jelita człowieka fimbrii typu 1, dzięki którym szczepy AIEC wchodzą w interakcję z cząstkami CEACAM6.

Słowa kluczowe: adhezja, AIEC, inwazja, receptory powierzchniowe CEACAM6, TNF-α

Abstract:

Recent studies have demonstrated the role of pathogenic Escherichia coli – adherent-invasive strains (AIEC) in the induction of TNF-α secretion and their ability to adhere to CEACAM6 molecules on the surface of human intestinal epithelial cells. The increase of TNF-α production induces the expression of CEACAM6, which increases the adhesion of the AIEC bacteria. It is very important to clarify the role of type 1 fimbriae in the process of adhesion to the epithelium of the human intestinal cells, which is linked to the interaction between the AIEC and CEACAM6 molecules.

Key words: adhesion, AIEC, CEACAM6, invasion, TNF-α