Wrażliwość klinicznych szczepów Enterococcus faecalis wywołujących zakażenia miejscowe w formie biofilmowej i planktonicznej na antyseptyki

Evaluation of efficacy of antiseptics against biofilmic and planktonic forms of Enterococcus faecalis causing local infection

Marzenna Bartoszewicz1 | Adam Junka1 | Przemysław Dalkowski2 | Maciej Sopata3

1 Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
2 Tuttomed Farmacja Sp. z o.o.
3 Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej, Hospicjum Stacjonarne Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Marzenna Bartoszewicz Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Borowska 211a, 50-556 Wrocław, Tel.: 71 784 05 10, e-mail: marzenna.bartoszewicz@umed.wroc.pl

Wpłynęło: 13.02.2017

Zaakceptowano: 05.03.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2017012

Forum Zakażeń 2017;8(5):337–343

Streszczenie:

Enterococcus faecalis to względnie beztlenowa bakteria Gram-dodatnia, posiadająca zdolność do proliferacji w niekorzystnych warunkach. Budowanie biofilmu chroni drobnoustroje przed negatywnym działaniem czynników środowiskowych, układem immunologicznym gospodarza i antybiotykami oraz antyseptykami. Celem pracy było zbadanie wrażliwości klinicznych szczepów Enterococcus faecalis na stosowane w Polsce antyseptyki. W badaniach wykazano najwyższą skuteczność dichlorowodorku oktenidyny wobec formy planktonicznej oraz biofilmu E. faecalis.

SŁOWA KLUCZOWE: antyseptyki, biofilm, dichlorowodorek oktenidyny, Enterococcus faecalis

Abstract:

Enterococcus faecalis is a Gram-positive, facultative anaerobic bacteria. The ability to survive and proliferation, building a biofilm, protect microorganisms from adverse conditions, immune system, antibiotics and antiseptics. Aim of this work was to evaluate efficacy of used in Poland antiseptics of Enterococcus faecalis. Octenidine dihydrochloride was the most efficient antiseptic against planktonic and biofilm bacteria.

KEY WORDS: antiseptics, biofilm, Enterococcus faecalis, octenidine dihydrochloride