Wrażliwość na nitroksolinę bakterii izolowanych z zakażeń dróg moczowych

Bacteria causing urinary tract infections and their sensitivity to nitroxoline

Magdalena Kaczała1 | Anna Szkudlarek2 | Justyna Olszańska2 | Aleksandra Johaniuk2 | Anna Chmielewska-Hołub2 | Stefania Giedrys-Kalemba2

1 Katedra Mikrobiologii, Immunologii i Medycyny Laboratoryjnej Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
2 ALAB Laboratoria Sp. z o.o. w Warszawie

Magdalena Kaczała Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, Katedra Mikrobiologii, Immunologii i Medycyny Laboratoryjnej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, ul. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin, e-mail: mkaczala@pum.edu.pl

Wpłynęło: 16.08.2017

Zaakceptowano: 27.08.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2017048

Forum Zakażeń 2017;8(5):345–349

Streszczenie:

Nitroksolina jest chemioterapeutykiem stosowanym w ostrych zakażeniach układu moczowego (ZUM) oraz zaostrzeniach nawracających zakażeń dolnych dróg moczowych, wywoływanych przez Escherichia coli. Celem badań była ocena wrażliwości na ten lek bakterii izolowanych z moczu oraz porównanie wyników z wrażliwością na kotrimoksazol i nitrofurantoinę. Badaniami objęto 300 szczepów. Pałeczki Gram-ujemne stanowiły 93%, w tym: E. coli – 83,5%, ziarenkowce Gram-dodatnie – 7,0%. Szczepy E. coli wykazywały bardzo wysoki odsetek wrażliwości na nitroksolinę (wyższy niż na kotrimoksazol i nitrofurantoinę), inne gatunki pałeczek Gram-ujemnych – zróżnicowany, a ziarenkowce Gram-dodatnie – niski. Zróżnicowane wyniki wrażliwości na nitroksolinę wśród innych pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae wymagają dalszych badań w celu ewentualnego rozszerzenia wskazań do stosowania tego chemioterapeutyku w ZUM.

SŁOWA KLUCZOWE: nitroksolina, pałeczki Gram-ujemne, zakażenie układu moczowego, ziarenkowce Gram-dodatnie

Abstract:

Nitroxoline is a chemotherapeutic which is used in acute and recurrent urinary tract infections (UTI) caused by Escherichia coli. The aim of the study was to estimate the sensitivity of strains that were isolated from urine to nitroxoline and to compare the results with sensitivity to co-trimoxazole and nitrofurantoin. Studies included 300 strains. Gram-negative rods constituted 93.0%, out of which 83.5% were E. coli and 7.0% were Gram-positive cocci. It was found that sensitivity of E. coli to nitroxoline was higher than to co-trimoxazole and nitrofurantoin. The sensitivity of other Gram-negative rods was varied and weak in the case of Gram-positive cocci. Varied sensitivity to nitroxoline of other rods from the Enterobacteriaceae family needs further research in order to perhaps widen the scope of indications for nitroxoline in UTI.
KEY WORDS: Gram-negative rods, Gram-positive cocci, nitroxoline, urinary tract infections