Wspomnienie o dr. Stanisławie Sakielu – twórcy siemianowickiej „oparzeniówki”

The epitaph of doctor Stanisław Sakiel, the originator of the burn unit in Siemianowice Śląskie

Mariusz Nowak1 | Marek Kucharzewski1, 2 | Piotr Wróblewski1 | Piotr Sopolski1 | Michał Werner1 | Mariusz Trzaska1

1 Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. S. Sakiela w Siemianowicach Śląskich
2 Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Piotr Wróblewski Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. S. Sakiela, ul. Jana Pawła II 2, 41-100 Siemianowice Śląskie, Tel.: 32 735 74 44, e-mail: piotr.wroblewski@clo.com.pl, ORCID: 0000-0001-7871-700X

Wpłynęło: 19.03.2019

Zaakceptowano: 29.03.2019

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2019005

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2019;7(1):5–7

Streszczenie: W pracy została przedstawiona sylwetka doktora Stanisława Sakiela, twórcy siemianowickiej „oparzeniówki” i pioniera leczenia oparzeń w Polsce. Jego dokonania i utworzenie pierwszego w Polsce Oddziału Leczenia Oparzeń na stałe pisały się w kartę historii polskiej medycyny.

Słowa kluczowe: oddział leczenia oparzeń, oparzenia, Stanisław Sakiel

Abstract: The paper presents the profile of doctor Stanisław Sakiel, the originator of the burn unit in Siemianowice Śląskie and the pioneer in burns treatment in Poland. His achievements, as well as the establishment of the first Burn Treatment Centre in Poland have secured his place in the history of Polish medicine.

Key words: burns, Burn Treatment Centre, Stanislaw Sakiel