Wykorzystanie kinesiotapingu jako techniki wspomagającej postępowanie fizjoterapeutyczne

The use of kinesiotaping as a technique supporting physiotherapeutic procedures

Kinga Spyrka1 | Jakub Brela1 | Marek Kucharzewski1, 2

ORCID*: 0000-0003-4897-8000 | 0000-0003-4384-082X | 0000-0001-7950-679X

1 Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich
2 Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Kinga Spyrka
Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich,
ul. Jana Pawła II 2,
41-100 Siemianowice Śląskie,
tel.: (32) 7357433,
e-mail: ikingaxd@gmail.com

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 09.02.2022

Zaakceptowano: 22.02.2022

DOI: dx.doi.org/10.15374/FLR2022005

Forum Leczenia Ran 2022;3(1):27–35

Streszczenie: W latach 70. ubiegłego wieku japoński lekarz, dr Kenzo Kase stworzył koncepcję kinesiotapingu. Metoda ta był początkowo wykorzystywana u sportowców, a obecnie stosuje się ją w wielu dziedzinach medycyny. W niniejszym artykule przedstawiono możliwości wykorzystania kinesiotapingu jako techniki wspomagającej postępowanie fizjoterapeutyczne.

Słowa kluczowe: kinesiotaping, plastrowanie dynamiczne, postępowanie fizjoterapeutyczne

Abstract: In the 1970s, a Japanese physician, Dr. Kenzo Kase developed the concept of kinesiotaping. This method was initially used with athletes, and is currently applied in various fields of medicine. This paper presents the potential use of kinesiotaping as a technique supporting physiotherapeutic procedures.

Key words: Kinesiology Taping, kinesiotaping, physiotherapeutic procedures