X Międzynarodowy Zjazd PTPAiIO – 20 lat Towarzystwa

21-23 września 2017 roku Evereth Publishing we współpracy z Polskim Towarzystwem Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki zorganizowało X Międzynarodowy Zjazd PTPAiIO, który otwierała uroczysta gala z okazji 20-lecia Towarzystwa. W Zjeździe uczestniczyło ponad 950 osób.

20-lecie PTPAiIO i X Międzynarodowy Zjazd

Międzynarodowy Zjazd Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki to okazja do podzielenia się wiedzą, inspiracji, nowych znajomości i kontaktów, a także rozwoju swoich kompetencji. Jubileusz 20-lecia Towarzystwa to z kolei doskonała sposobność do świętowania, gratulacji i wyróżnienia tych, dzięki którym PTPAiIO od lat prężnie działa. Evereth Publishing, organizując to wydarzenie, połączyło te dwie okazje i zorganizowało niezwykłą konferencję w Hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
Patronat honorowy nad konferencją objęła Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Konsultant Krajowy  w dziedzinie pielęgniarstwa dr hab. Maria Kózka i Burmistrz Miasta Karpacz.

Uroczysta Gala Inauguracyjna

Wydarzenie otwierała Gala Inauguracyjna „Od przeszłości do teraźniejszości” w oscarowym stylu. Podczas Gali został wyświetlony film ze wspomnieniami z 20-letniej historii Towarzystwa, zostały także wręczone statuetki dla osób najbardziej zasłużonych dla historii i rozwoju PTPAiIO. 

Wyróżnienia otrzymali:

– Paweł Witt

– Anna Zdun

– prof. dr hab. n. med. Laura Wołowicka

– dr hab. n. med. Danuta Dyk

– prof. dr hab. n. med. Tadeusz Szreter

– dr hab. n. med. Wioletta Mędrzycka–Dąbrowska

– Zdzisław Bujas

– Angelika Marciszewska

–  dr n. med. Jacek Zajączek

– Małgorzata Jadczak

– dr n. med. Dorota Ozga

– dr n. med. Dorota Pilch

– dr n. med. Aleksandra Gutysz-Wojnicka

Merytoryczne wykłady i ciekawe warsztaty

Program merytoryczny Zjazdu koncentrował się na aktualnych problemach w praktyce oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii. Wykłady dotyczyły między innymi tak ciekawych kwestii jak: optymalna płynoterapia śródoperacyjna, terapia płynowa u dzieci, bezpieczna linia infuzyjna, skuteczność antybiotykoterapii, hipotermia czy skuteczna profilaktyka zakażeń krwi. Na uczestników konferencji czekały także interesujące warsztaty dotyczące między innymi profilaktycznych aspektów profilaktyki zakażeń dróg oddechowych, zakażeń szpitalnych czy wentylacji nieinwazyjnej. 
Podczas Zjazdu zaprezentowane zostały również nowe zalecenia PTPAiIO dotyczące  wytycznych pielęgnowania jamy ustnej i nosowej u dzieci w OIT, a także postępowania okołooperacyjnego, mającego na celu uniknięcie niezamierzonej okołooperacyjnej hipotermii u dorosłych.
Uczestnicy Zjazdu licznie uczestniczyli we wszystkich przygotowanych aktywnościach, dużym zainteresowaniem cieszyła się również wystawa firm farmaceutycznych.

Cała fotorelacja jest dostępna na naszym fanpage’u na Facebooku:

  • Uroczysta Inauguracja – TUTAJ
  • Wystawa firm farmaceutycznych – TUTAJ
  • Kolacja – TUTAJ

GALERIA

Evereth Publishing