Zabezpieczenie pacjenta i personelu medycznego podczas wykonywania procedur medycznych w trakcie epidemii COVID-19

Grzegorz Krasowski1, 2 | Barbara Próchnicka1, 2 | Katarzyna Tarara1, 2

1 Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
2 Nutrikon Sp. z o.o. w Opolu

Forum Leczenia Ran 2020;1(2):51–57

Poniższe zalecenia mają na celu maksymalne ograniczenie możliwości zainfekowania personelu medycznego oraz pacjenta w trakcie kontaktu z opieką medyczną i są zgodne z obowiązującymi Zaleceniami konsultanta krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych z dnia 4 kwietnia 2020 roku. W przypadku zmiany obowiązującej procedury zostaną przedstawione nowe zalecenia. Powyższy dokument obowiązuje na dzień 7 kwietnia 2020 roku.