Zaburzenia mikroflory jelitowej – schorzenia u ludzi

Disorders of the intestinal flora – diseases in humans

Magdalena Frej-Mądrzaj | Małgorzata Jeziorek | Jolanta Sarowska | Agnieszka Jama-Kmiecik | Irena Choroszy-Król

Zakład Nauk Podstawowych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Magdalena Frej-Mądrzak Zakład Nauk Podstawowych, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, ul. Chałubińskiego 4, 50-368 Wrocław, Tel.: 71 784 13 06, Fax: 71 784 00 76, e-mail: magdalena.frej-madrzak@umed.wroc.pl

Wpłynęło: 17.11.2017

Zaakceptowano: 20.12.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2017069

Forum Zakażeń 2017;8(6):437–445

Streszczenie:

Mikroflora jelitowa odgrywa istotną rolę w zdrowiu człowieka – jest złożonym ekosystemem pełniącym wiele różnorodnych i istotnych funkcji w celu prawidłowego funkcjonowania organizmu. Ze względu na kluczowe funkcje mikrobiomu, wczesne zmiany w składzie mikrobioty jelitowej mają następstwa zdrowotne. W niniejszej pracy zaprezentowano najważniejsze funkcje mikroflory jelitowej: tworzenie bariery immunologicznej, udział w procesach trawiennych oraz wpływ na choroby cywilizacyjne i funkcję immunologiczną w organizmie. Przedstawiono obraz chorób wynikających z zaburzenia mikrobioty, takich jak: zespół jelita nadwrażliwego, zespół rozrostu bakteryjnego, rzekomobłoniaste zapalenie jelit oraz nieswoiste zapalne choroby jelit. Zwrócono uwagę na etiopatogenezę, patomechanizm i objawy kliniczne. Podkreślono znaczenie prawidłowego stylu życia i dbania o mikrobiom jako czynnika przyczyniającego się do utrzymania prawidłowej mikroflory – np. poprzez stosowanie zróżnicowanej diety (probiotyki, produkty fermentacji mlekowej) i probiotyków – co ma zasadniczy wpływ na kształtowanie nie tylko lokalnej, lecz także systemowej odpowiedzi immunologicznej, a tym samym może być traktowane jako profilaktyka chorób spowodowanych zaburzeniami mikrobiomu.

SŁOWA KLUCZOWE: dysbioza, mikroflora jelitowa

Abstract:

Gut microbiota is a complex ecosystem that performs many important functions in the human body. The authors of this paper described the main functions of gut microbiota: how it forms the immunological barrier, its participation in the digestion processes and its effect on the immune system. Moreover, the authors discussed the role of probiotics and prebiotics in the proper functioning of gut microbiota as well as food ingredients which are their natural sources. Furthermore, the authors described the general presentation of diseases resulting from gut microbiota dysbiosis such as: irritable bowel syndrome, intestinal bacterial overgrowth, pseudomembranous colitis and inflammatory bowel disease. Attention was also drawn to the pathogenesis, pathomechanism, clinical symptoms and the possible methods of treatment. The importance of an appropriate lifestyle as a factor contributing to the maintenance of healthy gut microbiota and basic element of prevention has been emphasized.

KEY WORDS: dysbiosis, gut microbiota