Zakażenia bakteryjne mające wpływ na przebieg ciąży

Bacterial infections affecting the course of pregnancy

Anna Roszkowska | Łukasz Świerszcz | Justyna Kwolczak | Agnieszka Sikora

Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Agnieszka Sikora Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul. W. Chodźki 1, 20-093 Lublin, Tel.: 81 448 64 05, Fax: 81 448 64 00, e-mail: agnieszka.sikora@umlub.pl

Wpłynęło: 18.09.2017

Zaakceptowano: 10.10.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2017055

Forum Zakażeń 2017;8(5):351–361

Streszczenie:

Zakażenia bakteryjne w ciąży stanowią istotne obciążenie dla zdrowia i życia kobiety oraz jej dziecka. Ich znaczna większość przebiega bezobjawowo, nie budząc niepokoju matki, a to z kolei opóźnia rozpoznanie. W wielu przypadkach brak szybkiej interwencji i leczenia wiąże się z poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi. Poronienie, poród przedwczesny, obumarcie płodu, przedwczesne pęknięcie błon płodowych, gorączka połogowa – to tylko niektóre z potencjalnie groźnych powikłań, będących wynikiem zakażeń bakteryjnych u ciężarnych. Dodatkowo wiedza kobiet w wieku rozrodczym na temat zakażeń wikłających przebieg ciąży wydaje się być niewystarczająca. W czasach narastającej migracji, wczesnej inicjacji seksualnej i częstych zmian partnerów, profilaktyka infekcji bakteryjnych wśród aktywnych seksualnie kobiet i ich partnerów może odwrócić niekorzystny przebieg ciąży. W niniejszej pracy omówiono pięć najczęstszych i najgroźniejszych – z punktu widzenia medycznego – zakażeń bakteryjnych. Szczególną uwagę poświęcono epidemiologii, symptomatologii, diagnostyce oraz leczeniu infekcji bakteryjnych u kobiet w ciąży i ich dzieci. Dane opracowano na podstawie prac badawczych oraz aktualnych wytycznych i rekomendacji.

SŁOWA KLUCZOWE: ciąża, leczenie, powikłania, zakażenia bakteryjne, zapobieganie

Abstract:

Bacterial infection during pregnancy is a significant threat against the health and life of a mother and her child. Most bacterial infections are asymptomatic, which leaves mothers unaware of their condition and delays diagnosis. Lack of rapid treatment leads to serious consequences. Miscarriage, preterm birth, fetal loss, premature rupture of membranes, puerperal fever are examples of complications caused by bacterial infections. Moreover, low awareness regarding life-threatening infections among women who are in their reproductive age seems to be insufficient. Prevention by raising awareness can substantially reduce serious complications, particularly considering contemporary social issues, such as migration from poorly-developed countries, early sexual initiation and a large number of sexual partners. In this study, we focused on the five most prevalent and dangerous bacteria strains. We paid special attention to epidemiology, symptomatology, diagnostics and treatment of mothers and their newborns. Current data, guidelines and recommendations which are available were included into the research.

KEY WORDS: bacterial infection, complications, pregnancy, prevention, treatment