Zapobieganie transmisji koronawirusa SARS-CoV-2 w zakładach opieki zdrowotnej

Preventing Transmission of SARS-CoV-2 in Healthcare Facilities

Katarzyna Skibińska

ORCID: 0000-0003-1952-4691

 Sosnowiecki Szpital Miejski,
ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec,
e-mail: kskibinska@szpital.sosnowiec.pl

Wpłynęło: 22.03.2021

Zaakceptowano: 12.04.2021

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2021005

Forum Zakażeń 2021;12(1):41–48

Streszczenie: Koronawirus SARS-CoV-2 zmienił świat, nikt nie spodziewał się, że wszystko zatrzyma się w miejscu z powodu wirusa. Obecnie społeczeństwo oswoiło się z zagrożeniem, uczy się funkcjonować w nowej rzeczywistości, wprowadzono nowe procedury. Jednakże nie można zapominać, że podstawowe zasady higieny muszą być przestrzegane ze szczególną starannością, jak chociażby higiena rąk, skuteczna dezynfekcja powierzchni. Te podstawowe zasady są ciągle przypominane, jednak równie często ignorowane – mimo że stanowią bardzo ważny element profilaktyki zakażeń. Higiena rąk musi być skuteczna. Na proces ten składają się: odpowiednia technika, dobór preparatów, przestrzeganie wskazań do wykonywania procedury. Skażone powierzchnie również mogą stanowić zagrożenie, chociaż ich wpływ na transmisję koronawirusa nie jest dominujący. Droga powietrzno-kropelkowa w rozprzestrzenianiu się SARS-CoV-2 jest znaczenie istotniejsza. Dlatego też konieczna jest znajomość sposobów skutecznego oczyszczania powietrza – począwszy od najprostszych metod, aż po zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Słowa kluczowe: dezynfekcja, higiena rąk, koronawirus, zapobieganie

Abstract: The SARS-CoV-2 coronavirus surprised the world. Nobody expected the world to stop in its tracks because of the virus. Nowadays, we have gotten used to the threat. We learn to live with it. We have introduced new procedures, but we cannot forget that we must follow basic hygiene principles with special care – one of them being hand hygiene, i.e., effective surface disinfection. Such principles are still recalled yet often ignored, despite being a very important element of infection prevention.

Key words: coronavirus, disinfection, hand hygiene, prevention