Zasadność stosowania probiotyków w określonych schorzeniach i prewencji tych schorzeń, z uwzględnieniem czynników warunkujących efektywność poszczególnych szczepów

Validity of the use of probiotics in the prevention of certain diseases and prevention of these diseases, taking into account factors determining the effectiveness of different strains of probiotic

Monika Paul-Samojedny

Katedra i Zakład Genetyki Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Ostrogórska 30, 41-200 Sosnowiec, Tel./Fax: (32) 364 14 01

Wpłynęło: 10.10.2012

Zaakceptowano: 26.10.2012

Forum Zakażeń 2012;3(3):121–130

Streszczenie: Niniejsze opracowanie dotyczy charakterystyki i mechanizmu działania probiotyków oraz ich wpływu na układ immunologiczny i aktywność enzymów feralnych, jak również obejmuje ocenę skuteczności i zasadności ich stosowania w przypadku określonych schorzeń przewodu pokarmowego (biegunki o różnej etiologii, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna), nowotworów czy też w przypadku chorych poddawanych radioterapii.

Słowa kluczowe: biegunka, choroba nowotworowa, probiotyk, radioterapia, skuteczność kliniczna, układ immunologiczny, zaparcia

Abstract: This study concerns the characteristics and mechanism of action of probiotics and the impact of probiotics on the immune system and fecal enzymes activity, and evaluate the effectiveness and appropriateness of their use in patients with gastrointestinal disorders (diarrhea of various etiologies, colitis ulcerosa, Leśniowski-Crohn disease), cancer or in patients undergoing radiotherapy.

Key words: cancer, clinical efficacy, constipation, diarrhea, immune system, probiotic, radiotherapy