Zastosowanie bronchofiberoskopii w oparzeniach dróg oddechowych

Bronchofiberoscopy in respiratory burns

Piotr Wróblewski1 | Mariusz Trzaska1 | Jerzy Kozielski1 | Marek Kucharzewski1, 2

1 Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. S. Sakiela w Siemianowicach Śląskich
2 Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Piotr Wróblewski Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. S. Sakiela, ul. Jana Pawła II 2, 41-100 Siemianowice Śląskie, Tel.: 32 735 74 44, e-mail: piotr.wroblewski@clo.com.pl, ORCID: 0000-0001-7871-700X

Wpłynęło: 05.03.2019

Zaakceptowano: 20.03.2019

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2019003

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2019;7(1):25–28

Streszczenie: Oparzenie dróg oddechowych dość często towarzyszy chorym z urazem termicznym skóry. W pracy przedstawiono schemat postępowania w tych przypadkach.

Słowa kluczowe: bronchofiberoskopia, oparzenie dróg oddechowych

Abstract: Burns injury often accompany patients with thermal injury of the skin. In this paper a protocol for dealing with such cases was presented.

Key words: bronchofiberoscopy, respiratory tract burns