Zastosowanie kwasu hialuronowego w medycynie i terapii ran przewlekłych

The use of hyaluronic acid in medicine and in the treatment of chronic wounds

Dorota Piechota

ORCID: 0000-0001-6411-9172

Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii,
Gdański Uniwersytet Medyczny,
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,
80-210 Gdańsk,
e-mail: mehrholz@gumed.edu.pl

Wpłynęło: 15.06.2021

Zaakceptowano: 09.07.2021

DOI: dx.doi.org/10.15374/FLR2021013

Forum Leczenia Ran 2021;2(3):123–127

Streszczenie: Kwas hialuronowy (HA) jest naturalnie występującym polimerem o unikatowych właściwościach. Charakteryzuje się wysoką higroskopijnością, ponadto wykazuje działanie przeciwzapalne i antyoksydacyjne. Dzięki swoim właściwościom preparaty z kwasem hialuronowym są szeroko wykorzystywane w medycynie. HA jest także cennym składnikiem produktów do leczenia ran przewlekłych. W czystej postaci można go dowolnie łączyć praktycznie ze wszystkimi rodzajami opatrunków i stosować na każdym etapie gojenia rany. Na rynku polskim kwas hialuronowy występuje zarówno w połączeniu z substancjami przeciwdrobnoustrojowymi, jak i stymulującymi gojenie.

Słowa kluczowe: kwas hialuronowy, leczenie ran, rany przewlekłe

Abstract: Hyaluronic acid is a natural polymer with unique properties. Its most characteristic features are its high hygroscopicity, as well as anti-inflammatory and antioxidant properties. As a result, products with hyaluronic acid are widely used in medicine. Hyaluronic acid is also an important ingredient in products for the treatment of chronic wounds. On the Polish market, we find it both in combination with antimicrobial substances as well as in substances stimulating the healing process.

Key words: chronic wounds, hyaluronic acid, wound treatment