Zastosowanie przygotowywanych w banku tkanek przeszczepów tkankowych i komórkowych w leczeniu oparzeń oraz ran przewlekłych

Bioengineered products of the tissue bank in the treatment of burn and chronic wounds

Agnieszka Klama-Baryła | Wojciech Łabuś | Małgorzata Kraut | Wojciech Smętek | Michał Szapski | Diana Kitala

Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. S. Sakiela w Siemianowicach Śląskich

Agnieszka Klama-Baryła Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. S. Sakiela, ul. Jana Pawła II 2, 41-100 Siemianowice Śląskie, e-mail: aklama@clo.com.pl, ORCID: 0000-0001-6631-1387

Wpłynęło: 15.01.2019

Zaakceptowano: 28.01.2019

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2019007

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2019;7(1):9–16

Streszczenie: Bank Tkanek ma za zadanie przygotować przeszczepy komórek naskórka (keratynocyty) i skóry właściwej (fibroblasty), a także przeszczepy tkankowe: allogenicznej skóry i owodni ludzkiej. Allogeniczne biostatyczne przeszczepy skóry stanowią doskonały materiał tkankowy, stosowany w leczeniu pacjentów oparzonych i z ranami przewlekłymi. Przeszczepy te są wykorzystywane w leczeniu ciężko oparzonych osób do czasowego zaopatrywania ran, jako alternatywa dla opatrunków tradycyjnych. W przypadku chorych, u których dochodzi do uszkodzenia więcej niż 60% powierzchni ciała, jedyną skuteczną metodą leczenia jest wykonanie przeszczepów komórek wyhodowanych in vitro z ich własnej skóry. Leczenie ran za pomocą przeszczepu naskórka polega na izolacji dwóch linii komórkowych (keratynocytów i fibroblastów) oraz kilkutygodniowym namnożeniu, po którym następuje przygotowanie ostatecznego przeszczepu komórkowego do transplantacji w koncentracie bogatoleukocytarno-płytkowym z czynnikami wzrostu (PLRG).

Słowa kluczowe: fibroblasty, keratynocyty, owodnia, PLRG, przeszczepy biostatyczne, skóra allogeniczna

Abstract: The objective of the Tissue Bank is to prepare cell and tissue grafts, e.g. keratinocytes and fibroblasts, or allogenic skin and human amnion. Allogenic biostatic skin grafts are used in the treatment of burn patients and chronic wounds. These are also used to treat severely burned patients as a temporary wound supply – an alternative to traditional dressings. For patients with more than 60% of total body surface area burned, the only effective treatment is to transplant the in vitro cultured cells from their own skin. Treatment of wounds with the use of a skin graft consists of the isolation of two cell lines: keratinocytes and fibroblasts and a several-week expansion, followed by the preparation of the final cell transplant in the platelet-leukocyte rich gel (PLRG).

Key words: allogenic skin, anhydrous, biostatic grafts, fibroblasts, keratinocytes, PLRG