Zastosowanie tlenu hiperbarycznego w leczeniu oparzeń

The use of hyperbaric oxygen for treatment of burns

Grzegorz Knefel1 | Piotr Wróblewski1 | Przemysław Strzelec1 | Mariusz Trzaska1 | Michał Werner1 | Marek Kucharzewski1, 2

1 Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. S. Sakiela w Siemianowicach Śląskich
2 Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Grzegorz Knefel Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. S. Sakiela, ul. Jana Pawła II 2, 41-100 Siemianowice Śląskie, Tel.: 32 735 74 44, e-mail: grzegorz.knefel@clo.com.pl, ORCID: 0000-0002-0727-9126

Wpłynęło: 20.02.2019

Zaakceptowano: 10.03.2019

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2019004

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2019;7(1):17–24

Streszczenie: Leczenie tlenem hiperbarycznym polega na zastosowaniu stuprocentowego tlenu o ciśnieniu wyższym niż ciśnienie atmosferyczne. Dynamiczny rozwój tej terapii przypada na ostatnie dziesięciolecia. W pracy przedstawiono zastosowanie terapii tlenem hiperbarycznym u chorych z oparzeniami.

Słowa kluczowe: hyperbaria tlenowa, leczenie oparzeń, oparzenie

Abstract: Hyperbaric oxygen treatment involves the use of 100% oxygen at a pressure higher than atmospheric pressure. Its dynamic development was seen during the last decades. The authors present the use of this method in treatment of patients with burns.

Key words: burn, oxygen hyperbaric therapy, treatment