Zastosowanie wirtualnej rzeczywistości w leczeniu ran oparzeniowych

Virtual reality in the treatment of burn wounds

Kinga Spyrka1 | Jakub Brela1 | Karolina Bańkowska2

ORCID*: 0000-0003-4897-8000 | 0000-0003-4384-082X | 0000-0002-3592-6757

1 Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich
2 Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka

Kinga Spyrka
Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela
w Siemianowicach Śląskich,
ul. Jana Pawła II 2,
41-100 Siemianowice Śląskie,
tel.: (32) 7357433,
e-mail: ikingaxd@gmail.com

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 20.05.2022

Zaakceptowano: 30.05.2022

DOI: dx.doi.org/10.15374/FLR2022013

Forum Leczenia Ran 2022;3(3):105–110

Streszczenie: Odczuwanie silnego bólu wśród pacjentów oparzonych w trakcie codziennej zmiany opatrunków stanowi powszechny problem, który jest minimalizowany za pomocą środków farmakologicznych. Rzeczywistość wirtualna może być wykorzystywana do odwracania uwagi pacjentów i zmniejszania bólu. W pracy omówiono wpływ wirtualnej rzeczywistości, jako dodatkowego narzędzia i zarazem środka niefarmakologicznego w występującym ostrym bólu u pacjentów oparzonych.

Słowa kluczowe: leczenie ran, oparzenia, wirtualna rzeczywistość

Abstract: Severe pain among burn patients in the course of daily dressing changes is a common issue, minimised by pharmacological methods. Virtual reality may be used to distract patients and decrease pain. This paper addresses the impact of virtual reality both as an additional tool and as a non-pharmacological measure in the management of acute pain experienced by burn patients.

Key words: burns, virtual reality, wound care