Zastosowanie wyspowego płata skórno-mięśniowego z mięśnia piersiowego większego do rekonstrukcji tkanek po resekcjach z powodu zaawansowanych nowotworów głowy i szyi

Reconstructions of head and neck tissues with pectoralis major flap after advanced neoplasms ablation

Stanisław Starościak1 | Małgorzata Symonides2 | Marek Pietras1 | Maciej Rysz1 | Jakub Zwoliński1 | Romuald Krajewski1

1 Klinika Nowotworów Głowy i Szyi Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie
2 Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej- Curie w Warszawie

Stanisław Starościak Klinika Nowotworów Głowy i Szyi, Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ul. Roentegena 5, 02-781 Warszawa, Tel.: (22) 546 20 00

Wpłynęło: 05.07.2014

Zaakceptowano: 20.08.2014

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2014021

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2014;2(3):125–128

Streszczenie: Retrospektywnej analizie poddano 508 chorych operowanych z powodu zaawansowanych  nowotworów regionu głowy i szyi, u których zastosowano 546 płatów wyspowych  z mięśnia piersiowego większego (ang. pedicled pectoralis major flap – PMF). Z powodu  nowotworu dna jamy ustnej i języka operowano 252 pacjentów, u których do rekonstrukcji  utraconych tkanek miękkich zastosowano mięsień piersiowy większy (ang. pedicled  pectoralis major – PPM). 118 chorych operowano z powodu nowotworu ustnej części gardła;  pozostali przeszli zabiegi spowodowane zaawansowanymi nowotworami skóry twarzy,  przyusznicy, policzka oraz szyi. U 96 chorych obserwowano powikłania pod postacią martwicy  płata, częściowej martwicy wyspy, obrzęku lub zastoju żylnego oraz przetoki. U 50 pacjentów  (9,15%) konieczne było wykonanie dodatkowego zabiegu, natomiast u 46 (8,42%) badanych powikłania nie wymagały dodatkowej interwencji chirurgicznej. Autorzy niniejszej pracy uważają, że w wybranych przypadkach PMF nadal ma zastosowanie w rekonstrukcjach tkanek  po rozległych resekcjach z powodu zaawansowanych nowotworów regionu głowy i szyi. Pomimo że współczesne rekonstrukcje tkanek tego obszaru są zdominowane przez zabiegi z zastosowaniem technik mikronaczyniowych, dla wielu – zwłaszcza starszych – pacjentów z poważnymi  schorzeniami internistycznymi PMF jest często jedyną możliwą metodą rekonstrukcji.

Słowa kluczowe: nowotwory głowy i szyi, płat wyspowy z mięśnia piersiowego większego, rekonstrukcje

Abstract: In this paper was presented retrospective analysis of data from 546 procedures for  reconstruction of head and neck with pedicled pectoralis major flap (PMF) in 508 patients. All  patients suffered from advanced head and neck neoplasms. In 252, 118 and 138 cases malignances  were located in floor of the mouth and tongue, pharynx or face and neck skin respectively.  Complications observed in 96 patients were: partial or total flap necrosis, flap edema,  venous stasis and fistulas. In 50 cases (9.15%) with complications additional surgical procedure  was necessary and in 46 cases (8.42%) observation or other treatment methods were sufficient.  In our opinion PMF can be still used in selected cases for head and neck reconstructions  after advanced neoplasms ablation. Although the gold standard for head and neck reconstructions  are microsurgical free flaps, for many elderly patients with serious comorbidities PMF can  serve as only possible reconstruction method.

Key words: head and neck neoplasms, pectoralis major flap, reconstruction