Znaczenie terapii miejscowej oraz compliance pacjenta w leczeniu ostrych i przewlekłych powikłań zespołu stopy cukrzycowej na przykładzie stopy Charcota i ropowicy

The significance of local therapy and patient compliance in the management of acute and chronic complications in the diabetic foot syndrome on the basis of the Charcot foot and phlegmon

Magdalena Maj

ORCID: 0000-0002-8288-1803

Dr Maj Podochirurgia,
ul. Piątkowska 116, lokal A11,
60-649 Poznań,
e-mail: drmajpodochirurgia@gmail.com

Wpłynęło: 02.02.2022

Zaakceptowano: 17.02.2022

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2021033

Forum Zakażeń 2021;12(6):251–256

Streszczenie: Zespół stopy cukrzycowej (ZSC) jest jednym z powikłań cukrzycy, występującym u około 30% pacjentów. Mimo obowiązujących wytycznych i zaleceń liczba amputacji spowodowanych powikłaniami ZSC w Polsce wciąż jest zbyt duża. Kluczową rolę w sukcesie terapeutycznym, poza miejscową terapią owrzodzenia i opieką interdyscyplinarnego zespołu, odgrywają edukacja pacjenta i jego rodziny, coraz częściej stosowany termin compliance, czyli świadome stosowanie się do zaleceń po wygojeniu pierwotnego owrzodzenia, a także profilaktyka wtórna.

Słowa kluczowe: compliance, opatrunki specjalistyczne, produkty do płukania ran, zakażenie, zespół stopy cukrzycowej (ZSC)

Streszczenie: Zespół stopy cukrzycowej (ZSC) jest jednym z powikłań cukrzycy, występującym u około 30% pacjentów. Mimo obowiązujących wytycznych i zaleceń liczba amputacji spowodowanych powikłaniami ZSC w Polsce wciąż jest zbyt duża. Kluczową rolę w sukcesie terapeutycznym, poza miejscową terapią owrzodzenia i opieką interdyscyplinarnego zespołu, odgrywają edukacja pacjenta i jego rodziny, coraz częściej stosowany termin compliance, czyli świadome stosowanie się do zaleceń po wygojeniu pierwotnego owrzodzenia, a także profilaktyka wtórna.

Słowa kluczowe: compliance, opatrunki specjalistyczne, produkty do płukania ran, zakażenie, zespół stopy cukrzycowej (ZSC)