Inwazyjne zakażenia grzybicze u chorych hematoonkologicznych

Inwazyjne zakażenia grzybicze u chorych hematoonkologicznych Krzysztof Mądry, Karol Lis  Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  Inwazyjne zakażenia grzybicze (IZG, ang. invasive fungal infections – IFI)...