Rekonstrukcja ubytku tkanek miękkich płatem z mięśnia najszerszego grzbietu po oparzeniu głębokim obręczy barkowej z odsłonięciem struktur kostnych u chorego niedożywionego z upośledzeniem odporności – opis przypadku

Rekonstrukcja ubytku tkanek miękkich płatem z mięśnia najszerszego grzbietu po oparzeniu głębokim obręczy barkowej z odsłonięciem struktur kostnych u chorego niedożywionego z upośledzeniem odporności – opis przypadku Reconstruction of soft tissue defect...

Rozszczep podniebienia

Rozszczep podniebienia Cleft palate Margareta Budner 1, 2 | Jerzy Strużyna2 1 Klinika Chirurgii Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie2 Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej Margareta Budner Klinika Chirurgii...

Zastosowanie larw Lucilia sericata w leczeniu oparzeń

Zastosowanie larw Lucilia sericata w leczeniu oparzeń The use of Lucilia sericata maggots in burns Magdalena Bugaj | Jerzy Strużyna | Ryszard J. Mądry | Tomasz Korzeniowski | Sergey Antonov Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej...